Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep geïnstalleerd

De nieuwe commissie.
Foto: Provincie

Zuidwolde – Gedeputeerde Henk Jumelet heeft vandaag de leden van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) Oude Diep officieel geïnstalleerd. De commissie adviseert het provinciebestuur over uitvoering van de plannen voor het gebied Oude Diep. Hierbij wordt samengewerkt met de lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische ondernemers en de omgeving.

In de commissie zijn de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord vertegenwoordigd. De commissie wordt begeleid door de provincie Drenthe en Prolander. Met alle betrokkenen wordt de komende jaren (tot 2027) samengewerkt aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap van het Mantingerzand, het Mantingerbos en het beekdal Oude Diep. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het realiseren van extra waterberging een belangrijke rol.

Hand in hand

‘Natuurontwikkeling en verbetering van de landbouwstructuur gaat in dit gebied hand in hand. We houden rekening met de wensen van bewoners. De mogelijkheden om het gebied voor recreanten aantrekkelijk te maken en te houden worden verkend. Het uitgangspunt voor het programma ‘Brede Kijk op het Oude Diep’ is de balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur’, aldus gedeputeerde Henk Jumelet bij de installatie.
De commissie bestaat uit (foto, vlnr): Jan Steenbergen (Hoogeveen), Jan van ‘t Zand (De Wolden), Jan Schipper (Midden-Drenthe), Piet Dijkstra (voorzitter), Hans Pereboom (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Henk Jumelet (gedeputeerde Drenthe), Erwin Veldman (provincie Drenthe), Marjet Korf (Natuurmonumenten), Sonja van der Meer (Het Drentse Landschap), Hans Verhoogt (Prolander), Jan Bloemerts (LTO Noord) en Jan ten Kate (De Wolden).

Lees ook Onderzoek naar bodem en grondwater in Oude Diep

Reacties