Provinciale subsidie voor locatie ‘De Vries’ in Zuidwolde

Oude café, laatstelijk De Vries.
Foto: Beeldbank Zuidwolde

Zuidwolde – Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 150.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage voor de invulling van een braakliggende locatie aan de Hoofdstraat 118 in Zuidwolde. Het gaat hier om de bouw van een appartementengebouw op de plaats waar voorheen café-zalencentrum De Vries stond, locatie ‘De Vries’.

Door de recessie en de ineenstorting van de woningmarkt is deze herontwikkeling eerder niet van de grond gekomen. De bijdrage is bedoeld om een gestagneerde ontwikkeling mee vlot te trekken en past binnen de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden. Omdat het een bedrag vanaf € 150.000,- betreft kunnen Provinciale Staten nog hun bedenkingen kenbaar maken.

Reacties