Oproep aan andere gemeenten voor meer wandelnetwerken

Foto: Artizzl Media

Alteveer – In de hoedanigheid van voorzitter van het Recreatieschap riep Jan ten Kate andere gemeenten op ook wandelnetwerken te realiseren. ‘Toeristen kennen geen grenzen, die willen ook graag de Reest over, ik hoop dast de buren aansluiten.’

Dinsdagmiddag werd het wandelnetwerk De Wolden-Oost officieel geopend door gedeputeerde Henk Brink en wethouder Jan ten Kate, die tevens voorzitter is van recreatieschap Drenthe. Volgens Henk Brink wordt er in de gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe al nagedacht over wandelnetwerken. ‘Maar daarmee zijn we er niet. Het lijkt zo simpel, maar dat is het dus niet.’

Onthulling van het infopaneel.

Medewerking

Natuurlijk zijn ze er in De Wolden trots op, maar iedereen weet maar al te goed dat zo’n netwerk niet tot stand komt zonder de medewerking van een groot aantal mensen en instellingen. Met name het werk van Jo Muller werd geroemd, de man die de bestaande wandelroutes met elkaar verbond. ‘Als provincie kun je de vrijetijdseconomie wel willen aanjagen, we willen fietsprovincie zijn, maar als jullie allemaal er niet waren, dan gebeurt er niks’, wist Brink zeker. ‘Mensen moeten het oppakken. Jo Muller kent het gebied, maar je bent wel zulk soort mensen nodig. We willen graag in heel Drenthe wandelnetwerken. Wij zijn eigenlijk meer wandel- dan fietsprovincie’, bekende Brink.

Vanuit de provincie kwam 100.000 euro, de gemeente droeg via Initiatiefrijk De Wolden 50.000 euro bij en met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Rabobank Stimuleringsfonds en de dorpsbelangenverenigingen van Alteveer-Kerkenveld, Linde en Zuidwolde werd het totaalbedrag voor het netwerk bijeengebracht. Tegenover dorpshuis De Alke werd dinsdag een paneel onthuld, waar de knooppunten op te vinden zijn. Onderweg staan de bekende paaltjes met nummers van knooppunten. De wandelingen gaan over gronden van particulieren, die deze belangeloos openstellen voor de wandelaars.

Rondje buitenom Alteveer.

Reacties