De Wolden wil meedoen met netwerk oplaadpunten

Bij Re3Com in Ruinerwold werd in april 2014 al een eigen oplaadpaal onthuld, voor iedereen te gebruiken.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Er komt in Groningen en Drenthe één netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Daarom geven alle Drentse en Groningse gemeenten, waaronder De Wolden, mandaat aan de provincie Groningen om een openbare Europese aanbesteding te houden voor het aangaan van een concessieovereenkomst met één infraprovider. Deze provider zorgt voor de aanleg en exploitatie van laadpalen.

Het college van B en W van De Wolden doet de gemeenteraad het voorstel aan deze samenwerking mee te doen. De provincies en gemeenten willen het gebruik van elektrische auto’s verder stimuleren door het aanleggen van een goed netwerk van oplaadmogelijkheden tegen een gunstig laadtarief.
Elektrisch rijden groeit. De kostprijs van accu’s en elektrische auto’s daalt. Het Rijk wil dat er 200.000 elektrische voertuigen rijden in 2020 en 1 miljoen in 2025. Laadzekerheid voor de elektrische rijder is daarom van groot belang.

Mandaat

Door de provincie Groningen mandaat te verlenen worden de provincie Drenthe en de gemeenten ontzorgd en wordt vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is. De gemeente hoeft zelf geen aanbesteding te organiseren en door gezamenlijk in te kopen is het product goedkoper en kwalitatief beter.

De risico’s die samenhangen met dit voorstel zijn gering. Deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid laadpalen af te nemen, maar zijn dit niet verplicht, met uitzondering van een klein aantal basis-op-orde palen en palen op OV hubs. De overheidsbijdragen hangen vooral af van het aantal aanvragen door e-rijders. Deelname aan het project betekent ook dat de concessiehouder, die middels de aanbesteding wordt geselecteerd, gedurende de plaatsingstermijn van 3 jaar het exclusieve recht krijgt om laadpalen te plaatsen. Gedurende deze periode is het dus niet mogelijk om andere aanbieders van laadpalen toe te laten om laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte te plaatsen. Gerealiseerde palen én aanvragen van vóór de plaatsingstermijn vallen buiten de exclusiviteit.

200 laadpalen

Als alle 1000 laadpalen in minder dan 3 jaar tijd geplaatst zijn, eindigt de exclusiviteit ook, tenzij gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid om nog eens maximaal 200 laadpalen extra te laten plaatsen en exploiteren tegen dezelfde voorwaarden. De exclusiviteit geldt voor Laadpalen op één netaansluiting met een maximale capaciteit van 3x35A en 22 kW, en dus niet voor laadinfrastructuur met een andere laadcapaciteit zoals snelladers. Naast deze concessie is er ook nog ruimte voor in totaal 200 laadpalen in innovatieve pilots.

Deelname aan het project brengt pas kosten met zich mee wanneer er daadwerkelijk laadpalen worden afgenomen, namelijk gemiddeld € 250,- per laadpaal. De uiteindelijke kosten hangen af van de inschrijfprijs per paal (tussen de € 0,- en € 1.000,-) en van bijdragen uit de Green Deal. De overheden delen de kosten voor laadpalen.

Reacties