Gemeenteraad gaat anders werken

Foto: gemeente de wolden

De gemeenteraad van De Wolden gaat vanaf 1 september anders werken. Dialoog, debat en besluitvorming worden dan beter gescheiden en vinden niet meer gelijktijdig plaats.
De raad wil vooraf aan besluitvorming meer en beter in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s. Er komt meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken en vergaderen op locatie. En inwoners kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Daarnaast komt er meer ruimte voor debat. Besluiten die hamerstukken zijn worden digitaal afgehandeld en er wordt meer gewerkt met stemverklaringen.

Waarom deze wijziging?

De gemeenteraad gaat werken via deze nieuwe werkwijze, om beter aansluiting te vinden bij de samenleving. Burgemeester Roger de Groot: “De Wolden maakt grote stappen als het gaat om hoe onze inwoners betrokken worden bij de gemeente, de woonomgeving, de ideeën die leven en de initiatieven die ontwikkeld worden. Daar moet je als gemeenteraad ook in meebewegen.”

Wat verandert?

De raad komt nu iedere twee weken bijeen voor een raadsvergadering. In de nieuwe situatie is een betere scheiding aangebracht tussen dialoog, debat en besluitvorming, verdeeld over drie of vier donderdagavonden per maand.

In de dialoogfase gaat de raad in gesprek op locatie om op te halen en uit te wisselen. Ook krijgen inwoners de mogelijkheid om thema’s aan te dragen die zij belangrijk vinden. Debat vindt plaats in de raadszaal. Nog maar eens per maand vindt een besluitvormende raadsvergadering plaats. Daardoor kan de raad efficiënter werken en vermindert dit de werkdruk. In de nieuwe werkwijze wordt een deel van die besluitvorming ook digitaal gedaan. Raadsgriffier Josee Gehrke: “Het gaat dan om zogeheten hamerstukken, zoals de jaarverslagen van de verbonden partijen.”

raad

Op locatie

Om echt in gesprek te raken met de inwoners, gaat de raad vaker op bezoek. Raadsgriffier Josee Gehrke: “De raad vindt het belangrijk om meer met inwoners in dialoog te gaan op locatie. Werkbezoeken en vergaderingen op locatie zijn belangrijk voor beeldvorming en verheldering van vraagstukken. We organiseerden al Rondetafelgesprekken, dat bevalt goed en blijven we doen. Daarnaast heeft een werkbezoek ook een controlerende functie: ter plekke informatie ophalen bij inwoners over hoe beleid van de gemeente uitpakt: wat werkt, wat niet? Om de dialoog nog meer te versterken worden ook vaker belanghebbenden, (ervarings-)deskundigen en geïnteresseerden uitgenodigd om een toelichting te geven.”

Werken met thema’s

Naast actuele onderwerpen, gaat de raad ook werken met thema’s die van belang zijn voor De Wolden. Eens per 3 maanden wordt een thema uitgediept. De thema’s komen voort uit de programma’s die de raad heeft vastgesteld, zoals overheidsparticipatie.

Iets bij de raad aankaarten?

U kunt actuele onderwerpen aandragen waarover u de raad wilt informeren. Ook kunt u de raad verzoeken een bepaald thema op te pakken, hierover in gesprek te gaan met belanghebbenden en deskundigen en op basis hiervan nieuwe kaders te ontwikkelen. De griffie helpt u dan  verder: T. 14 0528 en [email protected].

Reacties