Nederlander heeft vier goede vrienden

Foto:

Zuidwolde – In Nederland hechten we veel waarde aan vriendschap; gemiddeld hebben we vier goede vrienden die dicht bij ons staan. Hoewel deze meest hechte vriendschappen bestaan uit mensen die onderling veel overeenkomsten vertonen, staat bijna iedereen open voor meer diversiteit in hun bredere vriendenkring qua leeftijd, sekse, opleiding, hobby’s, migratieachtergrond en leefstijl.

Dit blijkt uit het Vriendschapsonderzoek 2022 dat afgelopen zomer is uitgevoerd in opdracht van Stichting Vier de Vriendschap.

Volgens de stichting is het belangrijk om bewust aandacht te besteden aan vriendschappen, omdat ze onmisbaar zijn in ons leven. Het recente onderzoek onder 1277 respondenten wijst dat ook uit. Zo geeft 96% van de respondenten aan dat vriendschappen hun leven leuker maken. Daarnaast laat 92% weten dat vriendschappen belangrijk zijn voor hun kwaliteit van leven; een percentage dat significant hoger ligt dan bij de meting een jaar geleden (82%).

Gemiddeld hebben Nederlanders 4 goede vrienden in hun zogenaamde ‘inner cirle’. Het contact binnen deze kring is hecht en onderling vertonen de vrienden doorgaans veel overeenkomsten. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat zij die op één of meer aspecten veel lijken op hun vrienden, openstaan voor meer diversiteit in hun vriendschappen. Maar liefst 92% van hen geeft aan open te staan voor vrienden met een andere leeftijd. Als het gaat om vriendschappen met mensen van een andere sekse, opleiding en hobby dan staat 89% daarvoor open. En 78% staat open voor nieuwe vriendschappen met mensen die een andere migratieachtergrond of leefstijl hebben.

Outer circle

Diversiteit is al een stuk vanzelfsprekender binnen de zogeheten ‘outer circle’; een vriendenkring van gemiddeld 10 mensen waartussen het contact iets minder hecht is. Vanwege de wat grotere onderlinge verschillen binnen deze vriendenkring, is de outer circle nog altijd waardevol.

Contact tussen vrienden bestaat zowel uit fysiek als digitaal contact. Ruim 4 op de 5 mensen ‘praat’ met hun inner circle via WhatsApp. Binnen de outer circle geldt dat voor driekwart van de mensen. Deze aantallen zijn niet wezenlijk anders dan voor de coronapandemie.

Bron: NieuwsNL/Vier de Vriendschap. Foto: Pixabay.

Reacties

Cookieinstellingen