Extra geld voor nationale parken in Zuidwest-Drenthe

Dwingelderveld.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Assen – Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het indienen van de twee subsidieaanvragen Nationale Parken Zuidwest-Drenthe en Drentsche Aa voor de Rijkssubsidieregeling ‘Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken’. Tevens heeft het college besloten hiervoor de benodigde cofinanciering beschikbaar te stellen.

Door deze beide aanvragen wordt een impuls gerealiseerd voor het gebiedsgericht doorontwikkelen van de Nationale Parken Zuidwest-Drenthe en Drentsche Aa. Hiermee geven de samenwerkende partners zowel invulling aan de Omgevingsvisie Drenthe als aan het landelijke Programma Nationale Parken Nieuwe Stijl en de bijbehorende Standaard.

Reacties