Koninklijke opening grootste schaapskooi Nederland

Schaapskooi in vogelvlucht.
Foto: Bargerveen

Bargerveen – Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent op donderdag 27 september de nieuwe schaapskooi in het Bargerveen. De schaapskooi, die onderdak biedt aan ruim 1000 schapen en 110 runderen, is de kers op de taart van de natuurontwikkeling in het Bargerveen. De schapen zijn belangrijk voor het beheer van het beschermde hoogveengebied. Tijdens het bezoek is er ook aandacht voor de beleving van het Bargerveen. Zo zal het informatiecentrum annex horecagelegenheid Bij Wollegras worden bezocht door de Koning.
Het bezoek van de Koning aan het Bargerveen begint om 10.30 uur. Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, heten hem welkom. Genodigden krijgen in de schaapskooi een toelichting over het gebouw en zijn functies en de ontwikkeling van het hoogveengebied Bargerveen. Daarna opent de Koning letterlijk de deuren van de schaapskooi. Onder begeleiding van Nynke Houwing, voorzitter van Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, en gedeputeerde Henk Jumelet, praat de Koning uitgebreid met betrokken organisaties, ondernemers en inwoners over de manier waarop zij actief bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied. Het bezoek duurt tot 12.00 uur.

Kroon op ontwikkeling

De schaapskooi is de grootste en meest innovatieve van Nederland. Het ontwerp van deze schaapskooi is geïnspireerd door het beroemde schilderij de Plaggenhut van Vincent van Gogh. De afgelopen jaren is in opdracht van de provincie Drenthe door de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek met ondersteuning van Prolander al veel aan waterbeheer, recreatie en natuurontwikkeling uitgevoerd in het gebied. In de bestuurscommissie zijn de partners provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, LTO Noord en de NAM vertegenwoordigd. Aannemer Brands bouwde de schaapskooi en aannemer Oosterhuis zorgde voor de aanleg van de waterbuffers, de slenk, de wandel- en fietspaden en de bruggen in de Zuidersloot. Allemaal om het uniek levend hoogveen in het Bargerveen te beschermen. De aanleg van leemruggen zorgt ervoor dat inwoners van Weiteveen droge voeten houden in tijden van hoog water.
De schapen en koeien houden de natuur op peil. “Naast het beschermen van ons prachtige Drents landschap maken we juist ook ruimte voor het beleven en benutten ervan”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet: “Straks kan iedereen het natuurgebied verkennen vanuit het informatiecentrum. De schaapskooi vormt de kroon op de ontwikkeling en beleving van het Bargerveen.”

Grensoverschrijdend

Volgens Nynke Houwing, voorzitter van de Bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek, is het project uniek in zijn soort: “In het gebied Bargerveen werken we samen met Duitsland. De recreatieve voorzieningen in het Bargerveen willen we gezamenlijk aan laten sluiten op het Natuurpark Moor-Veenland. De grensoverschrijdende samenwerking en de betrokkenheid van de inwoners van Weiteveen, Zwartemeer en Nieuw-Schoonebeek hebben geleid tot een prachtig nieuw ingericht natuurgebied.” Het project wordt in het kader van het INTERREGprogramma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 2,4 miljoen euro door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Reacties