Lezing over ruilverkaveling Zuidwolde

Archief ruilverkaveling Zuidwolde 2015.
Foto: Artizzl media

Zuidwolde – Begin 1941 begon een proces van vallen en opstaan rond ruilverkavelen in Zuidwolde, dat uiteindelijk pas in 2017 werd afgerond. Op maandag 21 januari verzorgt Bernard Hanskamp voor de Oudheidkamer Zuidwolde een presentatie over dit onderwerp, waarin hij ook aandacht besteed  aan de bijna twee eeuwen oude pogingen om de Reest recht te trekken.

De directe aanleiding voor de verkavelingen waren de toenmalige ontginningen in het qua eigendom versnipperde Nolderveld, die verbreed werd tot een aanvraag voor de hele gemeente Zuidwolde, een gebied van zo’n 9500 hectare. In 1946 werd de aanvraag afgewezen.

Het bleef daarna een kwart eeuw stil rondom het onderwerp ruilverkaveling door een gebrek aan draagvlak. Wel liet de gemeente Zuidwolde wegen verharden en verbeterde door de komst van het waterschap Riegmeer de afwatering.

Ontsluiting

Mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw, de ontsluiting van het gebied voor recreatie en de realisering van nieuwe hoofdwegen (N48 en A28) leidden tot een nieuwe poging tot ruilverkavelen. Het plan werd echter in 1983 afgestemd. Het Drentse Landschap, dat veel grond in het Reestdal bezit, kreeg de schuld.

Maar driemaal is scheepsrecht. In 1990 werd een nieuwe aanvraag en poging gedaan tot ruilverkavelen voor het gehele Zuidwolder gebied. Er werden drie deelblokken gevormd met elk een eigen aanpak. In het Reestdal meer gericht op de natuur, in de andere twee blokken meer op ruilen/administratief. Nu was er wel voldoende draagvlak, hetgeen leidde tot de nodige verbeteringen voor de landbouw en ook aandacht voor (nieuwe) natuur.

De presentatie vindt plaats in museum ‘De Wemme’, Burg. Tonckensstraat 49 te Zuidwolde en begint om 19.30 uur. De toegang is vrij.