Belangrijke veiligheidswaarschuwing cv-ketels Ferroli vanwege legionellabacteriën

Foto:

Ferroli raadt mensen in het bezit van een Ferroli cv-ketel van het type BlueSense en BlueHelix, geproduceerd ná 1 januari 2022 aan, zo spoedig mogelijk reinigingsmaatregelen te nemen. Reden is een mogelijk risico op besmetting met legionellabacteriën.

De voorzorgsmaatregelen, u vindt ze verderop in dit bericht, die op aangeven van de NVWA dienen plaats te vinden, worden alleen geadviseerd bij de 2 genoemde typen ketels (BlueSense en BlueHelix) met serienummers die beginnen met het cijfer 22 of 23. Dit serienummer verwijst naar het jaar waarin de ketel is geproduceerd. Dit serienummer kunt u vinden op een witte sticker die zich aan de onderkant van de ketel bevindt.

Bij de BlueSense is dit ook op een grijze type plaat aan de onderkant van de ketel te vinden en bij de BlueHelix op de binnenkant van het voorpaneel. Ter informatie: het serienummer bestaat uit vier cijfers, een L en dan weer zes cijfers (bijvoorbeeld: 2209L70689).

Wat kunt u nu doen?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft alle te nemen maatregelen uitgewerkt in een werkinstructie. Deze link vindt u door hier te klikken. Het is belangrijk dat uw installateur alle stappen in de werkinstructie uitvoert.

Enkele van deze maatregelen zijn:

• De combiketel en waterleidingen reinigen door op hoge temperatuur te spoelen volgens de werkinstructie.

• Een nieuwe doucheslang en nieuwe douchekop plaatsen (pas na de reiniging).

• De thermostatische mengkraan (indien aanwezig) reinigen, en indien reiniging niet mogelijk is, vervangen.

Tijdelijke maatregelen om het risico op besmetting te voorkomen tot de reiniging is uitgevoerd

Totdat u deze maatregelen heeft genomen, is het raadzaam om het risico op besmetting te verkleinen. Dit kan door:

– De combiketeltemperatuur voor het leidingwater op tenminste 60 graden te zetten en te houden, tijdelijk te douchen zonder douchekop en een bubbelbad niet te laten bubbelen. Zo

wordt verneveling voorkomen. Verneveling moet voorkomen worden omdat mensen ziek kunnen worden door het inademen van de legionellabacteriën. Vooral ouderen, mensen met een

verminderde weerstand en rokers hebben meer kans om een ernstige longontsteking te krijgen. Longontsteking door legionella komt bijna nooit voor bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar. Van

het drinken van water dat de bacterie bevat, kun je niet ziek worden.

– Het bestellen en installeren van een legionellaveilige filterdouchekop. Dit is eveneens een tijdelijke oplossing. Deze filterdouchekop biedt de garantie dat u veilig kunt douchen totdat de

reiniging heeft plaatsgevonden. Deze filterdouchekop verstrekt Ferroli kosteloos. Het aanvragen van de filterdouchekop kan via het volgende e-mailadres: [email protected], onder vermelding van

naam, adres en serienummer van uw CV-ketel en de naam van uw installateur.

Aanleiding voor de voorzorgsmaatregelen

Aanleiding voor deze voorzorgsmaatregelen is een risico-analyse van het RIVM. Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van 11 meldingen over legionella infecties verspreid over het hele

land sinds juli 2022 waaraan 2 mensen zijn overleden. Volgens het RIVM zijn de 2 typen combiketels van Ferroli de meest waarschijnlijke oorzaak van deze besmettingen.

Alle installateurs die deze ketels hebben geïnstalleerd zijn inmiddels geïnformeerd over de te nemen reinigingsmaatregelen. Omdat niet alle ketels tijdig te traceren zijn en gerichte

communicatie daarom niet mogelijk is, publiceert Ferroli deze publiekswaarschuwing.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen