Nieuwe samenwerkingsverbanden voor inkoop jeugdhulp

De Drentse gemeenten, dus ook De Wolden, gaan de inkoop van Jeugdhulp na 2017 anders organiseren.

De inkoop van bovenregionale zorg zoals de intramurale en zeer specialistische jeugdhulp blijven de twaalf Drentse gemeenten gezamenlijk doen. De overige inkoop gebeurt straks vanuit twee deelregio’s: Zuid Drenthe en Noord en Midden Drenthe.

De gemeenten Borger Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld kiezen voor het gezamenlijk kader dat voor de Jeugdhulpregio is opgesteld. Zij zien goede mogelijkheden om binnen deze afspraken goed te kunnen inspelen op de lokale situatie in hun gemeenten.

Reacties