Veel inwoners denken mee over N375

Gemeente de Wolden heeft inwoners gevraagd mee te denken over de veiligheid van de N375, de provinciale weg tussen Pesse en Meppel. Hiervoor is in december 2015 een enquête uitgevoerd, waaraan 671 inwoners hebben meegedaan.

De gemeente en de provincie Drenthe werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van een visie voor de N375.

rotonde-DennisM2-Foter-CC-BY

Ruim 45% van de respondenten vindt de N375 veilig. Van de 55% die de N375 onveilig vinden, worden vooral de oversteken als onveilig ervaren. Onder alle respondenten blijkt dat de oversteek Gijsselterweg als meest onveilig wordt beschouwd. Maar een op de vier respondenten geeft aan dat alle oversteken onveilig zijn.

Van de drie grootste dorpen blijken mensen de oversteek in Ruinerwold en Koekange bij Berghuizen en in Ruinen bij de Gijsselterweg het meest onveilig te vinden.

uk-traffic-sign-510UK Government Foter  Public domain

Goede doorstroming is belangrijk

Inwoners zijn zeer uitgesproken over de vraag of tractoren op de N375 horen te rijden: 86% vindt van niet. Vier op de tien respondenten vinden de huidige snelheid op de N375 goed, maar zes op de tien vinden dat de snelheid naar 100 km/uur verhoogd zou moeten worden. Heel duidelijk is dat veel inwoners een snelheidsverlaging op deze weg niet zien zitten: maar twee op de honderd respondenten hebben hiervoor de voorkeur. Een goede doorstroming is dus heel belangrijk voor de respondenten.

circular-intersection-signFoter-Public-domain

Rotondes geen probleem

Tussen Blijdenstein/Ruinerwold en de A28 (Pesse) liggen vier rotondes. Gevraagd is wat mensen vinden van het aantal rotondes in de N375. Het blijkt dat de respondenten geen enkel probleem hebben met de rotondes. Ze vinden het blijkbaar een veilige maatregel, want een op de vier zegt: “hoe meer hoe beter”. Snelheid Een derde van de respondenten geeft aan niet te hard te rijden op de N375. Daarentegen rijdt tweederde wel te hard, waarvan zelfs een groot deel meer dan 20 km/uur te hard. Op de vraag waarom ze te hard rijden blijkt dat 60% vindt dat de weg veilig en overzichtelijk genoeg is.

Lees ook:

Reacties