Tijd voor een time-out

Onlangs opperde coalitiepartij CDA in een commissievergadering van de Drentse Staten dat er een time-out zou moeten komen in de windmolendiscussie. Dit appèl is door een groot aantal ondernemers uit het gebied waar de windmolens zouden moeten komen omarmd.

Douwe Oosterveen legt uit hoe Sterk Lokaal daarover denkt:

Sterk Lokaal voelt veel voor zo’n time-out. De tactiek van minister Kamp is vooral gebaseerd op doordrukken. Vooral geen gelegenheid bieden voor overleg en bezinning, maar iedereen zo snel mogelijk monddood maken en de molens er neer plempen. Dat kan zo niet doorgaan. Provinciale Staten (PS) van Drenthe zullen zich achter de inwoners moeten scharen, wij zijn immers de volksvertegenwoordiging. Gedeputeerde Stelpstra noemt zo’n time-out “uitstel van executie”. Daarmee geeft hij aan dat hij niet van plan is zich in te zetten voor de inwoners van het gebied, en verschuilt hij zich achter de brede rug van de minister. Vanuit PS is meermaals een minnelijk beroep op de gedeputeerde gedaan om zich achter de inwoners van het gebied, en de twee gemeenten die tegen de staat procederen, te scharen. Dat heeft hij stelselmatig geweigerd. Maar goed, een gedeputeerde is nu eenmaal een bestuurder en geen volksvertegenwoordiger.”

Wat kan een time-out inhouden?

“Wat ons betreft geldt de time-out vooral voor alle officiële procedures, zoals bestemmingsplannen e.d. Zolang de minister daarop blijft doordrukken, voelen de inwoners van het gebied niets voor gesprekken over compensatie en participatie. Die gesprekken kunnen in een time-outperiode hopelijk wel gevoerd worden, omdat de overheid met de time-out aangeeft echt rekening met de inwoners van het gebied te willen houden. In de politiek werkt het zo dat wanneer een bestuurder iets niet wil, de volksvertegenwoordiging kan ingrijpen met een duidelijke opdracht voor de bestuurder. Zo’n opdracht zou PS kunnen geven.

Als het CDA werkelijk een time-out wil, kan zij tijdens de statenvergadering van 3 februari een motie indienen die de gedeputeerde de opdracht geeft bij de minister een time-out te bewerkstelligen. Onze stellige overtuiging is dat zo’n motie steun zal krijgen van alle oppositiepartijen, samen met het CDA is dat een meerderheid. Maar……het CDA is een coalitiepartij. De vraag is of het CDA het aandurft om wat zij met de mond belijdt ook in de praktijk te brengen. Mocht het CDA besluiten, ondanks wat zij in de commissievergadering heeft gezegd, geen motie in te dienen, dan ligt het in de lijn van de verwachting dat de oppositiepartijen dat wel zullen doen.”

Reacties