Gb De Wolden op bezoek bij CPB Steenwijkerland

Foto: D. Oosterveen

Fractie, wethouders en bestuur van Gemeentebelangen (Gb) De Wolden hebben op vrijdag 29 januari een werkbezoek gebracht aan hun evenknie de CPB Steenwijkerland.

Doel van het bezoek was het uitwisselen van ervaringen en kennis. “De tijd dat lokale partijen alleen geïnteresseerd waren in de eigen gemeente ligt al ver achter ons,” stelt Douwe Oosterveen – fractievoorzitter van Gb. “Lokale partijen blijken vaak veel overeenkomsten te hebben, noem het een gezamenlijk DNA, dat maakt dat we prima ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.”

2016-01-29 handdruk

In een informele setting hebben beide partijen zich met een korte presentatie aan elkaar voorgesteld. “Tijdens de aansluitende maaltijd vonden al zeer geanimeerde gesprekken plaats,” zegt Ronnie Lassche van de CPB. “Als vergelijkbare gemeenten hebben we natuurlijk met vergelijkbare zaken te maken. Het is dan een verrijking om daarover met elkaar te spreken. Als onafhankelijke partijen kunnen we vervolgens met alle informatie die we krijgen kiezen voor de oplossing die voor onze gemeente het beste is.

Na de maaltijd zijn ervaringen op het gebied van verkiezingen, collegevorming, burger- en overheidsparticipatie, zorg etc besproken. “Gb is een zeer succesvolle partij met veel bestuurlijke ervaring,” zegt Lassche, “het is interessant te horen hoe zij werken en aansprekende resultaten hebben geboekt.” Aan het einde van deze prettige en leerzame bijeenkomst werd van beide zijden duidelijk uitgesproken om deze eerste ontmoeting een vervolg te geven.

Reacties