Burgemeester sluit drugspanden

Foto: industrial-hemp-973459_960_720pixabay

Burgemeester Roger de Groot heeft besloten de panden aan de Hoofdstraat 141a (loods en viswinkel) in Zuidwolde met ingang van 8 februari 2016 voor een periode van zes maanden te sluiten wegens overtreding van de Opiumwet en de gemeentelijke Beleidsregels Hard- en Softdrugs.

De politie heeft in het pand een hennepkwekerij ontdekt met twee kweekruimten met in totaal 1660 hennepplanten.

Het is de eerste keer dat in gemeente De Wolden een pand om deze reden voor zes  maanden wordt gesloten. Burgemeester Roger de Groot: “Vorig jaar hebben we  beleidsregels Hard- en Softdrugs vastgesteld. Daarin staat dat de gemeente een  bedrijfspand voor zes maanden kan sluiten wanneer daar illegale hennepteelt heeft  plaatsgevonden. Wij hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Aangezien door het illegaal aftappen van stroom brandgevaar bestond, hebben we het pand afgelopen  maandag al gesloten op grond van het Bouwbesluit.”

Gezamenlijke aanpak

De Wolden sluit met deze aanpak aan bij een aanpak die door meerdere gemeenten in Drenthe wordt gehanteerd. Daarnaast sluit de aanpak aan bij een integrale aanpak van  drugscriminaliteit door politie, justitie en gemeenten.

Burgemeester De Groot: “De handel en het vervaardigen van drugs zorgt voor onveiligheid en overlast en leidt tot criminaliteit. In Drenthe hebben we afgesproken dat we daar hard tegen optreden. Samen met politie, justitie en andere gemeenten in Drenthe hebben we hierover afspraken gemaakt waar ik me graag bij aansluit. Zo krijgt drugscriminaliteit geen kans in Drenthe.”

Reacties