Raadsvergadering met gasten en bekendmaking Raspaard De Wolden

Foto: www.dewolden.nl

Op donderdag 28 januari vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde. Voor deze vergadering is een aantal inwoners uitgenodigd als speciale gast, in het kader van Gast aan tafel van de Raad.

De volledige agenda van de raadsvergadering 28 januari 2016 vindt u op de  website van de gemeente. De raadvergaderingen zijn vrij toegankelijk maar u kunt ze ook volgen via dewolden.nl/gemeenteraad, dat is een live uitzending maar u kunt hier ook naderhand de beelden op uw gemak nog eens bekijken.

Gasten

Een groep nieuwe inwoners is speciale gast van de gemeenteraad van De Wolden. Nieuwe inwoners zijn uitgenodigd een raadsvergadering van dichtbij mee te maken. Zij krijgen de gelegenheid een kijkje achter de schermen te nemen en in gesprek te gaan met de burgemeester en de raadsleden.

Raspaard

Morgen dus gasten bij de raadsvergadering en de bekendmaking van het Raspaard van De Wolden. De Wolden is paardengemeente bij uitstek dus een eervolle vermelding voor een burger of een initiatief wordt dan ook al snel in paardentermen geuit.

’t Raspaard van het jaar moet een initiatief zijn uit De Wolden; door inwoners van De Wolden en voor inwoners van De Wolden. Inwoners konden vanaf september 2015 hun voorkeur  aangeven. Het idee of voorstel dat het meest genoemd wordt, krijgt de eretitel ’ t Raspaard.”

Vluchtelingen

Verder zullen zeer waarschijnlijk inwoners uit Ruinen gebruik gaan maken van hun inspreekrecht om hun zorgen te uiten over het al dan niet creëren van een asielzoekerscentrum in vakantiecentrum Van Harte. Naar verluid zijn de meningen onder de onmiddellijke omwonenden verdeeld. Wat met name sterk aanwezig lijkt, is het gevoel “Wat gaat ons overkomen?”  Begrijpelijke zorgen waar ongetwijfeld ook de noodzakelijke aandacht aan geschonken zal worden.

De sociale media lieten de afgelopen week al zien dat men in Ruinen druk bezig is zich een mening te vormen. Inmiddels kan er ook al een petitie getekend worden en zelfs Dagblad van het Noorden ruimde een groot deel van de Drentse voorpagina in voor maar weer een foto van “de borden” die sinds een week de bomen bij de ingang van Van Harte sieren.

Dorpsbelangen Ruinen heeft op de website een informatief artikel geplaatst waaruit blijkt dat in Ruinen voor alle meningen ruimte is en dat Dorpsbelangen Ruinen en Dorpsbelangen Echten de vinger goed aan de pols houden bij de gemeente.

“Wij staan momenteel in nauw contact met de gemeente en met DB Echten en worden goed op de hoogte gehouden. In een overleg van 18 januari tussen de gemeente, DB Rune, DB Echten en een aantal omwonenden is afgesproken dat de gemeente op korte termijn start met het vormen van een divers samengestelde overleggroep met inwoners uit Ruinen en Echten. De gemeente informeert inwoners hierover per brief en doet daarin een oproep aan inwoners zich voor de overleggroep aan te melden. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente een inloopavond organiseert zodra de gemeente het plan van het COA heeft ontvangen. De inloopavond vindt plaats voorafgaand aan het besluit over de eventuele komst van een opvanglocatie op het terrein van Van Harte.
DB Rune wil de verschillende belangen behartigen door het besluitvormingsproces kritisch en nauwlettend te volgen. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil zijn of haar mening in een open gesprek kan verwoorden, zorgen kan uiten, vragen kan stellen en adviezen kan geven en dat deze worden meegewogen in de besluitvorming.”

 

 

Reacties