Aantal te huisvesten asielzoekers per gemeente bekend

Foto: heglobalpanorama / Foter / CC BY-SA

Verblijfsvergunning

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben, moeten uit hun asielzoekerscentrum verhuizen naar een gewone woning. Gemeenten moeten daarvoor woonruimte beschikbaar stellen, maar lopen daar vaak mee achter. RTL Nieuws berekende hoeveel asielzoekers elke gemeente nog verplicht is op te nemen. Uit een onderzoek van RTL NIeuws blijkt dat dit voor De Wolden een relatief laag aantal is. Sommige grotere (randstedelijke) gemeenten moeten nog ruimte maken voor meer dan 1000 personen.

Kaart

De afgebeelde kaart is gebaseerd op de laatste stand van zaken van het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA). Die geeft de stand van zaken op 1 april weer. De cijfers over de taakstelling in de tweede helft van 2015 komen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bron:  RTL Nieuws

 

asielzoekers

Reacties