Ombudsvrouw presenteert eerste rapportage.

Foto: MJ Jonkers

De Sociaal Ombudsvrouw van De Wolden, Irma van Beek, is inmiddels bijna een jaar actief als onafhankelijke ombudsvrouw in De Wolden en presenteerde j.l. maandag haar eerste rapport, de inwondersmonitor 2015, met de titel “Sociale Signalen” aan Erik Verheijen, voorzitter van de raadswerkgroep Sociaal Domein van De Wolden. In het verslag staan signalen die zij opving over knelpunten in het sociale domein.

Tussen wal en schip

Basis voor de werkzaamheden van de ombudsvrouw is de kadernota over het sociaal domein  van De Wolden waarin niet alleen staat dat de kwetsbare inwoners centraal dienen te staan, maar ook letterlijk “Niemand mag tussen de wal en het schip vallen.” Kort gezegd is dat laatste het werkgebied van Irma van Beek, tussen wal en schip.

Inwoners van De Wolden die problemen of zorgen hadden over de “nieuwe zorg” konden bij haar terecht. “Ik heb me eerst natuurlijk gepresenteerd, dor middel van een flyer, persberichten, op de wesbite van de gemeente en veel bezoeken aan bijeenkomsten in De Wolden. Sinds ongeveer juni merkte ik dat de mensen mij steeds beter weten te vinden. Tot nu toe hebben 11 mensen contact met mij gezocht met een klacht of een vraag”, vertelt Irma. “Dat is een bescheiden aantal, maar we mogen niet concluderen dat mensen die geen contact hebben gezocht dus helemaal tevreden zijn. Het is denk ik eerder zo dat de signalen van deze burgers een soort topje van de ijsberg zijn, ze staan voor meer algemene vragen/knelpunten, die breder leven en dus aandacht behoeven.”

Communicatie

De tendens over het algemeen is dat de gebruikers van de zorg erg tevreden zijn over de inzet en de betrokkenheid van de gemeente. Er is alleen op sommige vlakken nog wat onduidelijkheid en veel mensen hebben dan moeite met het vinden van de juiste informatie of de juiste personen, legt Irma van Beek uit. “Daarbij draait het bijvoorbeeld vaak om de communicatie. Communiceren met kwetsbare burgers vraagt eerder om specifieke vaardigheden dan om een correcte ambtelijke procedure. De mensen waar het hier om gaat, moeten hun verhaal doen en hun gegevens verstrekken aan dezelfde ambtenaren of instantie die over de regelingen moet beslissen. Dat maakt ze huiverig om open kaart te spelen. Het zou goed zijn als deze mensen voortaan terecht kunnen bij een onafhankelijk informatiepunt waar mensen werken die alleen met de inwoners praten en die niet de rol hebben van beoordelaar.”

Vervoer

Verder kwamen er een aantal vragen over de uitvoering van de WMO-vervoer. De gemeente De Wolden heeft de voorwaarden om voor WMO-vervoer in aanmerking te komen aangescherpt. “Nogal wat mensen, vooral in de buitendorpen waar geen openbaar vervoer is, komen hierdoor in de knel. Mensen ervaren het verschil tussen de oude regelingen en de nieuwe niet als redelijk”, aldus de Ombudsvrouw.

irma van beek 001

Thuiszorg

Ook de thuiszorg leverde soms vraagstukken op. “De eigen bijdrage voor thuiszorg is in 2015 verhoogd, waarbij de hoogte bij sommigen door het CAK pas laat bekend werd gemaakt. Dit maakt mensen huiverig om een beroep te doen op deze zorg en soms vragen ze zelfs helemaal geen zorg aan. Dit is voor iedereen ongewenst. Niet alleen voor betrokkenen, maar ook voor de gemeente die wil voorkomen dat problemen onnodig groter worden”, zo besluit de Ombudsvrouw.

De mens achter de aanvraag

Samenvattend pleit de ombudsvrouw voor meer aandacht voor de mens achter de aanvraag. Juist bij kwetsbare burgers schieten standaardprocedures – hoe correct en zorgvuldig ze ook worden uitgevoerd – tekort. Niemand tussen wal en schip laten vallen vereist allereerst persoonlijk contact. Haar verslag, voorzien van een aantal aanbevlingen, heeft de Sociaal ombudsvrouw via de voorzitter van de raadswerkgroep Sociaal Domein aangeboden aan de gemeenteraad van De Wolden. Het is aan de raad om te bezien in hoeverre zij de conclusies en aanbevelingen van de ombudsvrouw overneemt.

DSCF5818-Medium

 

Reacties

article
9463
Irma van Beek presenteert rapport "Sociale signalen"
De Sociaal Ombudsvrouw van De Wolden, Irma van Beek, is inmiddels bijna een jaar actief
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/9463/ombudvrouw-presenteert-eerste-rapportage/
2016-01-13T09:25:33+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/77/2016/01/13082533/DSCF5818-Medium-e1452674480239.jpg
Gemeente, Nieuws