Mogelijk opvang asielzoekers in Echten

Foto: Pixabay CC0 Public Domain

Recreatiecentrum Van Harte in beeld voor opvang vluchtelingen

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente een verzoek neergelegd voor de opvang van vluchtelingen in Recreatiecentrum Van Harte tussen Ruinen en Echten.

Recreatiecentrum Van Harte, het COA, Staatsbosbeheer (eigenaar van de grond) en de gemeente zijn hierover in gesprek. Eind januari is er naar verwachting meer duidelijkheid over de invulling.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Roger de Groot: “We kennen via de media de vaak zware omstandigheden waaruit deze mensen zijn gevlucht. Als gemeente vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor een goede opvang van deze mensen. Uiteraard met oog voor omwonenden en inwoners in de gemeente. Dit is ook de reden dat we nu al openheid geven aan de gesprekken die worden gevoerd. Omdat er nog veel onduidelijk is, kunnen we op veel vragen nog geen antwoord geven.”

Goed en veilig samenleven

Het huidige Recreatiecentrum kan ruimte bieden aan ongeveer 200 vluchtelingen. Van Harte en COA hebben de intentie de opvang op termijn uit te breiden tot maximaal 500 plaatsen. Hiervoor is dan uitbreiding van de gebouwen nodig. Burgemeester Roger de Groot: ”We willen samen met het COA en Van Harte ervoor zorgen dat, wanneer er vluchtelingen worden opgevangen, omwonenden met hun buurtgenoten goed en veilig kunnen samenleven.”

Bijeenkomst voor omwonenden

Vanavond worden de omwonenden op de hoogte gebracht van de gesprekken over de opvang van vluchtelingen in het park van Van Harte.

Reacties