Nieuwjaarstoespraak burgemeester online

Foto: www.dewolden.nl

Als gevolg van de slechte weersomstandigheden heeft het gemeentebestuur van De Wolden besloten de traditionele nieuwjaarsontmoeting niet door te laten gaan.

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester de Groot is daarom online gezet, zodat iedereen daar toch kennis van kan nemen.

Dromen worden realiteit

De laatste dagen van het jaar gebruiken veel mensen om het leven te overdenken. Te bezinnen. Wat te doen met wensen of dromen? De mooiste krijgen een plek in je hart of misschien wel in de samenleving. Ik hoop dat vele mooie dromen dit jaar werkelijkheid worden. Dromen, ideeën, initiatieven, inwoners van De Wolden staan er bekend om dat ze kansen zien en grijpen. Dat doen we graag samen. Ons gemeentebestuur, raad en college, doet er alles aan om in de Wolder samenleving te staan. We zijn er immers voor u!

Daarbij realiseer ik me dat door de recente ontwikkelingen in Den Haag uw vertrouwen in de politiek niet bepaald vergroot wordt. Onlangs hadden we hier een avond met Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij schetste het sombere beeld dat burgers de politiek zien als iets van de overheid. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling, want de politiek is van ons allemaal. De raad heeft zich dit jaar voorgenomen na te denken hoe we met onze werkwijze nog beter aan kunnen sluiten bij de snel veranderende samenleving. Er is een kort filmpje gemaakt over de werkwijze van de raad van De Wolden. Die kunt u op onze website bekijken. Ik kan dit filmpje van harte aanbevelen, want het maakt duidelijk dat wij voor u en met u aan het werk zijn!

Dat we dichtbij onze inwoners willen staan blijkt onder meer uit een technische aanpassing in deze raadzaal. Voor het eerst had u niet meer de deur uit gehoeven voor de nieuwjaarsrede vanuit de raadzaal. Via een live-verbinding kunt u sinds september vorig jaar thuis kijken en luisteren naar alle vergaderingen van de gemeenteraad. We zijn te volgen via dewolden.nl, op de computer, de smartphone of de iPad.

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen: de oud & nieuw viering is ook dit keer in De Wolden zonder noemenswaardige problemen verlopen. Gelukkig is er wederom betrekkelijk weinig schade toegebracht aan eigendommen van inwoners en gemeente. Het lijkt er op dat er een kentering gaande is in de samenleving als het gaat om het afsteken van vuurwerk. Behalve dan als het gaat om het afsteken van carbid, want het heeft weer flink geknald in De Wolden. Een traditie die tegenwoordig zelfs cultureel erfgoed is. Dat moet die ene keer in het jaar kunnen. Mits het veilig gebeurt en daar hebben de BOCKS mede voor gezorgd, de Bewust Oplettende Carbid Knallers.

Zo werken we samen, inwoners, brandweer en politie aan een gezellig en veilig uiteinde. Vanaf deze plaats bedank ik alle hulpverleners voor hun inzet om van Oud & Nieuw in De Wolden een mooi feest te maken.

Dankzij hen, maar ook dankzij al onze inwoners, is De Wolden een veilige gemeente. We prijzen ons gelukkig dat we in Drenthe onderaan de lijst staan van de woninginbraken. Meestal ben je blij dat je hoog in de top-10 staat, in dit geval is het andersom.

Sprekend over veiligheid, gaan mijn gedachten uit naar al die mensen die het afgelopen jaar huis en haard zijn ontvlucht, op zoek naar een veilig heenkomen. Ook dit jaar vraagt de vluchtelingenproblematiek veel aandacht van de Nederlandse gemeenten. Ook De Wolden voelt zich moreel verplicht om een aandeel te leveren in het opvangen van de enorme vluchtelingenstroom die naar ons toe is gekomen. We hebben het over mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan. Wij bieden hen tijdelijk een veilige plek om bij te komen van alle ellende en te wachten op een besluit over hun toekomst. Ook deze mensen dromen elke nacht, ze dromen over een nieuwe start in een nieuwe, veilige, omgeving. Mocht het zo ver komen dat ook In De Wolden vluchtelingen opgevangen worden, dan spreek ik hier de hoop en verwachting uit, dat De Wolden hen gastvrij zal ontvangen.

Terugblikkend op 2015 wil ik een paar zaken noemen, die ook in 2016 een belangrijke rol spelen in ons dagelijks leven. Dromen die werkelijkheid zijn geworden. Wat te denken van de droom dat we ons hele leven in beweging kunnen blijven. Onze sport- en cultuurcoaches hebben het afgelopen jaar een flink deel van De Wolden, jong en oud, in beweging gebracht. We willen dat zoveel mogelijk inwoners, ongeacht achtergrond, leeftijd en beperking, gaan sporten en bewegen, zodat ze fit en gezond blijven. Met die doelstelling gaan we dit jaar enthousiast verder. Peuters en senioren gaan samen zingen en bewegen in ’t Neie Punt in Ruinen, we gaan verder met de fittest voor senioren en leerlingen van de basisscholen krijgen bezoek van ons JOGG-team. Jongeren op gezond gewicht brengen en houden, daar zetten we vol op in.

Ik noem nog zo’n mooie droom, die hopelijk werkelijkheid gaat worden. De Wolden is de Paardengemeente van Drenthe en daarom wachten we met spanning af of het Europees Kampioenschap Youngriders 2018 toegewezen wordt aan de organisatoren van het Concours Hippique De Wolden. Dat zou een geweldige stimulans zijn voor iedereen die zich inzet voor de hippische sport in De Wolden.

Naast sport speelt ook cultuur een belangrijke rol in onze gemeente. Beide zijn belangrijke ingrediënten voor een gezond en gelukkig leven. We zijn weliswaar niet gekozen tot Drentse Culturele Gemeente van 2018, maar we gaan De Wolden wel een culturele impuls geven. Dit jaar worden allerlei ideeën voor die culturele impuls uitgewerkt, zodat in 2018 heel De Wolden bruist van de activiteiten op cultureel gebied.

Het afgelopen jaar stond voor ons in het teken van het overnemen van een aantal rijkstaken op het gebied van zorg, jeugdhulp en participatie. Er is samen met zorgaanbieders, instanties zoals Stichting Welzijn De Wolden en met andere gemeenten veel werk verricht. We vragen adviesraden en inwoners om met ons mee te denken.

Ondanks de fikse kortingen door de rijksoverheid is het ons gelukt om de ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Daar gaan we dit jaar op volle kracht mee verder, want het kan altijd beter.

Ons devies is: in De Wolden mag niemand in de kou staan! In onze gemeente staan ontmoeting, gezamenlijke activiteiten en een prettige en veilige leefomgeving hoog in het vaandel. Wat mij betreft is dat geen droom, maar realiteit. We willen nog meer ruimte geven aan inwoners om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfredzaamheid te vergroten. Dit zijn mooie woorden en die hebben we vorig jaar omgezet in daden, onder het motto ‘loslaten en vertrouwen’, oftewel: Initiatiefrijk De Wolden. Wat begint met een droom, een idee, wordt realiteit. De gemeenteraad heeft voor de periode 2015 – 2018 maar liefst één miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatschappelijke initiatieven uit de Woldense samenleving. Het was voor iedereen nieuw en dat maakte het best spannend.

Ik kan u melden dat het een enorm succes is. Meer dan 20 initiatiefnemers hebben al gebruik gemaakt van deze regeling. Initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan leefbaarheid in De Wolden. Achter al deze initiatieven zitten inwoners met dromen, met ideeën en vooral doorzettingsvermogen, want vaak stranden ideeën al voordat ze een kans hebben gehad. Vanaf deze plaats wil ik alle inwoners die het aangedurfd hebben hun dromen en ideeën om te zetten in daden, feliciteren met hun succes en bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Ook dit jaar krijgen we ongetwijfeld weer een groot aantal aanvragen.

En nu mijn droom die realiteit gaat worden: vorig jaar lanceerde ik ‘t Raspaard van het jaar. Een eretitel voor een initiatief uit De Wolden dat we graag in het zonnetje willen zetten. Dit jaar heeft het college een initiatief gekozen dat voor het eerst het Raspaard verdient.

Het vervolg van de nieuwjaarsrede gaat over de winnaar van ’t Raspaard. Wie dat is blijft nog even een verrassing. Het Raspaard wordt op een nog te bepalen moment uitgereikt. 

Reacties