Symbolische start nieuwe Coop De Wijk door Niek Slomp

Foto: gem. De Wolden

De bouw van de supermarkt op de Horstlocatie in de Wijk gaat van start. donderdag 14 januari o 13:00 uur markeert Niek Slomp, de eigenaar van de nieuwe Coop, als symbolisch startsein de nieuwe hoofdingang van de supermarkt.

Eigenaar Niek Slomp: “Voor de zomer hoop ik mijn klanten in onze nieuwe winkel te kunnen ontvangen. De winkel voldoet straks aan de nieuwste Coop formule met een ruim assortiment. Ook de ambachtelijke bakkerij verhuist mee, waardoor de klanten straks een unieke kijk krijgen in de bakkerij.”

Volop parkeergelegenheid

Bezoekers van de supermarkt hoeven niet langer de Dorpsstraat over te steken met hun winkelwagen, nu deze straks direct grenst aan parkeerplaatsen. Wethouder Jan ten Kate: “Vanaf maart starten we met de aanleg van voldoende nieuwe parkeerplaatsen voor de bezoekers aan het gehele centrum van de Wijk.”

Centrumplan de Wijk

Met de bouw van de supermarkt en het aanleggen van parkeergelegenheid voor het gehele centrum komt het einde in zicht voor het centrumplan de Wijk. Het plan omvatte verschillende ontwikkelingen in het dorp als de verbetering van de voetgangersoversteekplaats in de Dorpsstraat, de herinrichting en uitbreiding van het Holwortelplein, een ruime en open toegang naar het Holwortelplein met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de molen en de invulling van de voormalige basisschoollocatie met de supermarkt en voldoende parkeergelegenheid. Wethouder Jan ten Kate: “Door al deze ontwikkelingen in onderlinge afstemming op te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat het in de Wijk goed wonen, winkelen en ondernemen is. Een toekomstbestendig dorp dat aantrekkelijk is voor bezoekers aan onze regio en waar ruimte is voor ondernemen. Dankzij de inzet van ondernemers en bewoners hebben we samengewerkt aan het centrumplan. In het bijzonder ben ik trots op de inzet van de klankbordgroep. Zij hebben de afgelopen jaren meegedacht om ervoor te zorgen dat de plannen aansluiten op de wensen en behoeften van het dorp.”

Aanpak Dorpsstraat

Tijdens de behandeling van de begroting in oktober heeft de gemeenteraad het college gevraagd om na de bouw van de supermarkt de Dorpsstraat verder aan te pakken. Bij de behandeling van de Kadernota 2017 komt dit nader aan de orde.

Reacties