Fittest voor 70+ ers in De Wolden

Foto: Strolic Furlan - Davide Gabino Foter.com CC BY-ND

Ruim 110 inwoners van De Wolden van 70 jaar of ouder doen woensdag 4 november 2015 mee aan een fittest in Ontmoetingscentrum de Boerhoorn in Zuidwolde.

Wethouder Mirjam Pauwels fungeert daarbij als testleider. Dat houdt in dat zij tussen 12.00-14.00 uur de ouderen test op reactiesnelheid, lenigheid, kracht, conditie en coördinatie.

Fit en gezond in De Wolden

De fittest maakt deel uit van het project Fit en Gezond in De Wolden. De test laat zien hoe fit en gezond de deelnemers zijn en wat ze kunnen doen om hun conditie te behouden of te verbeteren. Doel van de fittest is senioren structureel te laten bewegen. Deze fittest biedt de mogelijkheid om oudere inwoners te ondersteunen bij het vinden van mogelijkheden om fit te blijven, legt Wethouder Mirjam Pauwels uit. “We kunnen hen bijvoorbeeld doorverwijzen naar sportverenigingen, een extra sport- en spelgroep opzetten of een andere manier bedenken om hen buiten verenigingsverband te laten bewegen, aansluitend bij de mogelijkheden en wensen van henzelf. Bovendien biedt deze dag gelegenheid om te bekijken in hoeverre het huidige sportaanbod voldoet aan de behoeften van de doelgroep.”

BMI, bloedsuiker, conditie…

De fittest wordt georganiseerd door de sportfunctionaris van gemeente De Wolden, in samenwerking met Icare, Stichting Welzijn, Fysiotherapie & Training Centrum Zuidwolde, Stichting Sport en Beweeg, Care for Weight en hardloopvereniging Enjoy Running. Voorafgaand aan de test wordt er een vragenlijst ingevuld. Hieruit kunnen Icare en Stichting Welzijn door middel van een integrale aanpak, andere problematiek opsporen. De test bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt onder andere de BMI gemeten, worden de suikerwaardes gecontroleerd en conditie, lenigheid, kracht en coördinatie getest. Na afloop van de test worden de testresultaten en de behoeftes van de deelnemers met adviseurs besproken. Deze adviseurs kijken welk sport- en beweegaanbod aansluit op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

Reacties