Wel of geen vluchtelingenopvang

Foto: ResoluteSupportMedia Foter.com CC BY

Eerder zag het COA nog geen heil in vluchtelingenopvang in De Wolden, maar nu wordt toch overlegd over de opvang van ca. 200 vluchtelingen.

De provincie Drenthe maakte vandaag bekend bereid te zijn om 2.000 extra vluchtelingen op te vangen. Waar dat zou moeten gebeuren, is inmiddels ook duidelijk.

Eén van de beoogde locaties is gemeente De Wolden waar, net als in Borger-Odoorn, tot nu toe nog geen opvang was gerealiseerd. Het zou gaan om de opvang van ca. 200 vluchtelingen, en meestal is een dergelijke opvang van tijdelijke aard. Of de vluchtelingen ook daadwerkelijk zullen komen, is nog maar de vraag. Dat zal afhangen van hoe de vluchtelingenstroom zich ontwikkelt,  verklaarde commissaris van de koning Jacques Tichelaar.

Vluchtelingenopvangvan relatief kleine aantallen vluchtelingen levert in de meeste gemeenten momenteel weinig problemen op. De meeste gemeenten krijgen vanuit de bevolking enorm veel hulp aangeboden. In sommige gemeenten overschrijdt het hulpaanbod zelfs de hulpvraag. Zoals één van de hulpaanbieders in een buurgemeente van De Wolden het verwoordt: “Niemand laat voor zijn lol zijn hele leven achter. Als ik in zo’n situatie terechtkwam en ik had ook maar enigzins de mogelijkheid om te vluchten, dan vertrok ik direct. En wat zou ik dan blij zijn als ik ergens op de wereld welkom zou zijn met mijn gezin. Natuurlijk vluchten er ook minder koshere personen, maar de meeste vluchtelingen zijn volgens mij gewoon mensen zoals jij en ik.”

esoluteSupportMedia Foter.com  CC BY vluchtelingen

 

Reacties