Fracties verenigd in uitspraak over vluchtelingen

Foto: www.dewolden.nl

De insprekers bij de raadsvergadering van donderdag 8 oktober wonden er geen doekjes om en de fracties van de raad voelden zich vervolgens genoodzaakt tot een gezamenlijke verklaring die na een korte schorsing werd voorgelezen.

Duidelijkheid

Zowel de heer Bruintjes die in niet mis te verstane bewoordingen zijn standpunt toelichtte als de heer Heimans die aangaf “mede namens Reinier Logcher te spreken”, vroegen om duidelijkheid voor de inwoners van De Wolden, om hen de kans te bieden te reageren, zich een mening te vormen en voorbereid te zijn op de effecten die de vluchtelingenstroom ongetwijfeld ook in De Wolden zal gaan hebben.

Blijkbaar leven er veel vragen en onzekerheden betreffende de vluchtelingencrisis. Door beide insprekers werd gevraagd om helderheid en een actieve opstelling.

Emoties

“Vroeg of laat worden we in De Wolden ook geconfronteerd met de vluchtelingenstroom” aldus Bruintjes, “Geef de inwoners van De Wolden de kans om emoties daarover te tonen, in welke vorm dan ook.” En hij besloot met een verzoek om concrete informatie over hoe de burgers van De Wolden te maken gaan krijgen met de migrantenstroom.

bruintjes

Eerlijke communicatie

Inspreker Heimans, die al eerder samen met Logcher een brief over dit onderwerp aan het college had gestuurd, hield een betoog met veel  beeldspraak waarin hij verzocht om “eerlijke communicatie waarin iedereen met respect voor elkaar zijn mening kan uiten” en verwees ook naar de recente gebeurtenissen in Oranje met “Wij mogen niet blij zijn als de  onweersbui om ons heen trekt en zich elders des te heftiger manifesteert.”

heimans

Gezamenlijke verklaring fracties

Douwe Oosterveen (Gemeentebelangen) vroeg vervolgens om een korte schorsing en gaf na deze schorsing een verklaring af namens de gezamenlijke fracties van de raad naar aanleiding van de betogen van de beide insprekers over de vluchtelingenproblematiek. “De raad van De Wolden wil graag een positief, opbouwend geluid laten horen betreffende het humane vraagstuk: de opvang van de vluchtelingen waarvan de huidige tijd een van ons oplossing vraagt.” verklaarde hij en gaf verder aan dat de raad de polarisatie in de samenleving registreerde, zich daarover ernstige zorgen maakte en zich daarover wilde uitspreken, “in vertrouwen op een goede uitvoering door het college, dat ook gemeente De Wolden bijdraagt, in goed overleg met de inwoners, aan de oplossing van deze problematiek” aldus de verklaring van de  gezamenlijke fracties.

oosterveen

 

Reacties