Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Foto: Hernan-Piñera-Foter-CC-BY-SA.

Burgemeester en wethouders presenteren begroting 2016

Wethouder Jan van ’t Zand van Financiën is zeer tevreden . “Het is gelukt om, na een aantal moeilijke jaren, de begroting meerjarig sluitend te krijgen.” Hij geeft daarbij aan dat het college de gemeenteraad dit jaar geen nieuwe bezuinigingsvoorstellen hoeft aan te reiken. Wel stelt het college de raad voor om, zoals destijds bij het collegeprogramma is afgesproken, in te stemmen met enkele “heroverwegingsmaatregelen”. Meestal betreft dit posten waar niet of nauwelijks gebruik van werd gemaakt en die dus ook niet meer begroot hoeven te worden.

’Hierdoor versterken we onze financiële positie en creëren we meer ruimte voor investeringen. Daarnaast zullen we er alles aan doen om de verhoging van de woonlasten tot een minimum te beperken’, aldus wethouder Van ’t Zand.

euro-19-Hernan-Piñera-Foter-CC-BY-SA

Investeringen

Er staat voor volgend jaar voor 8,2 miljoen euro op het investeringsprogramma. Investeringen worden onder meer gedaan in de riolering, de Jan Wierengaweg in Ruinen en er gaat extra geld naar het centrumplan De Wijk. Er wordt voortvarend verder gewerkt aan de centrumplannen van De Wijk, Ruinen en Zuidwolde, waarvan delen al zijn uitgevoerd.

Meer toeristische overnachtingen

Op het gebied van economie en werk zet het college in op de recreatieve en toeristische sector. ‘De groei van het aantal toeristische overnachtingen zet hopelijk de komende jaren door’, aldus wethouder Van ’t Zand.

Sociale wetgeving

Binnen het sociaal beleid en onderwijs spelen de WMO, jeugdwet en participatiewet een belangrijke rol. De gemeente streeft ernaar deze nieuwe taken binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. ´Het eerste beeld is dat dit lukt, zonder dat er mensen tussen wal en schip raken. Hoewel we minder geld van het Rijk krijgen, is en blijft de inzet van de gemeente om haar kwetsbare inwoners voldoende te blijven ondersteunen.´

euro-19-Hernan-Piñera-Foter-CC-BY-SA

Vertrouwen in inwoners

Het college ziet een grote betrokkenheid van de inwoners uit de gemeente, bijvoorbeeld bij projecten in het kader van Initiatiefrijk De Wolden. Dit staat ook komend jaar weer prominent op de agenda. Er zijn meer ontwikkelingen, aldus wethouder Van ’t Zand. “De ambities van De Wolden om in 2017 Culturele gemeente van Drenthe te worden. En ter versterking van de aspiratie om ‘paarden-gemeente’ van het noorden te worden, ondersteunen we ook het plan van Concours Hippique De Wolden om in 2018 het Europese kampioenschap voor ´children-juniors-youngriders’ te organiseren.”

Behandeling begroting op 5 november

De begroting is op dit moment nog een voorstel van het college van B&W. De gemeenteraad neemt hier een beslissing over. Wie de behandeling van de begroting 2016 wil volgen, kan dat doen tijdens de bijzondere raadsvergadering op donderdag 5 november vanaf 10.00 uur. De begroting is in te zien in het gemeentehuis en bij de bibliotheken. De aanbiedingsbrief bij de begroting ligt ter inzage bij de dorpshuizen. De begroting 2016 zelf – met aanbiedingsbrief – is in zijn geheel na te lezen op www.dewolden.nl.

balancing-the-account-1-enteegardin-Foter-CC-BY-SA

Inspreken

De gemeente biedt de gelegenheid om in te spreken op donderdag 5 november om 10.00 uur. Wie het woord wil voeren, meldt zich hiervoor bij de griffier, uiterlijk op woensdag 4 november

 

Reacties