Subsidie voor Wolder initiatieven

Foto: Images_of_Money Foter CC BY

Maar liefst twaalf initiatieven van inwoners ontvangen een subsidie uit de regeling Initiatiefrijk De Wolden van de gemeente.

In totaal komt een bedrag van € 277.000,- ten goede aan de verschillende projecten in de gemeente.

Public Domain Photos Foter CC BY
Burgemeester Roger de Groot: “Initiatieven van inwoners kleuren de gemeente.  Een idee realiseren vraagt om doorzettingsvermogen, maar ook al snel om geld,  menskracht en spullen. In De Wolden ondersteunt de gemeente  maatschappelijke initiatieven met onder andere deze nieuwe regeling.”

Images_of_Money Foter CC BY

De twaalf initiatieven

De initiatieven die een bijdrage ontvangen uit deze regeling zijn:
 Aanleg voetpad Langedijk naar De Hof van Koekange, Koekange;
 Toplaag aanbrengen Drogterpad, Fort;
 Herinrichting straat Dijkhuizen, Ruinerwold;
 Vergroten zaalruimte in dorpshuis De Veldhoek, Koekangerveld;
 Aanleg fietspad van Koekangerveld naar Marterhaar, Koekangerveld;
 Opzetten inlooppunt Info & Advies, Zuidwolde;
 Bevorderen van toerisme in Ruinerwold door Toerist Info Punt Ruinerwold;
 Uitbreiden van het wandelnetwerk in het oosten van de gemeente De Wolden,
Zuidwolde – Alteveer – Linde;
 Opzetten Buurtkamer in Buddingehof, Ruinerwold;
 Oprichten allochtone vrouwengroep, Ruinen;
 Actief energie besparen door 100 huishoudens in Ansen, Ruinerwold en
Koekangerveld;
 Opzetten buurtnetwerk, Zuidwolde.

Regeling Initiatiefrijk De Wolden

Het is voor de tweede keer dat de gemeente geld beschikbaar stelt. In mei dit jaar ontvingen andere projecten al een bedrag van in totaal bijna een ton. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Daar werd een geldbedrag van één miljoen euro aan gehangen voor de periode tot 2018. Een van de voorwaarden is dat de gemeente maximaal 50% van de kosten bijdraagt, met een maximum van 1 ton, en dat initiatiefnemers ook naar andere geldbronnen zoeken. De gemeente stelt dit jaar een bedrag van € 500.000,- beschikbaar.

Public Domain Photos Foter CC BY

RedGlow82 Foter CC BY

Verzoek om een bijdrage indienen

Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op dewolden.nl. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met Riet Muller via [email protected] of via T. 14 0528. Ingediende voorstellen beoordeelt het college binnen acht weken.

Reacties