Recreatieondernemers willen aanbod verbeteren

Ruim 70 recreatieondernemers uit heel Zuidwest-Drenthe kwamen op 1 september naar Ruinerwold om inspiratie te halen bij andere ondernemers. Die inspiratie kregen zij. Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe en Tourist Info De Wolden, die de avond organiseerden, hadden zes sprekers van binnen en buiten de regio uitgenodigd om te spreken over het belang van een socialemediastrategie, over de kansen met sensortechnologie, de mogelijkheden met de AnnoDrenthe-app, de kansen en valkuilen van regionale samenwerking en over manieren om je bedrijf meer te profileren. Elke spreker kreeg slechts zes minuten om zijn of haar verhaal te vertellen.

Na deze onderdompeling konden de bezoekers aansluiten bij een van de sprekers om meer informatie te halen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Vooral bij de sprekers over sociale media en sensortechnologie was het dringen. Terugkerende thema’s waren het belang van samenwerken want “met meer weet en kun je meer dan in je eentje” en het belang om ook buiten de grenzen van de gemeente of provincie te kijken.

De avond werd afgesloten met een oproep aan de ondernemers om nu inderdaad te gaan samenwerken. En dan vooral op de thema’s die ze zelf als belangrijk hebben aangegeven: het vergroten van de kennis over sociale media en de mogelijkheden met sensortechnologie en meer samenwerking. Dit alles om de gasten in het gebied beter te kunnen bedienen.

Het vervolg van de avond zal zijn dat ondernemers projectgroepen formeren waarin zij samen met organisaties en onderwijsinstellingen aan bovengenoemde vraagstukken gaan werken. De vraagstukken moeten zo concreet worden dat de projectgroepen binnen een jaar resultaat hebben.

 

Reacties