Alteveerse boerin protesteert in Brussel

Foto: I. van der Sar

Onder de Nederlandse boeren vandaag bij de protesten in Brussel ook een boerin uit De Wolden die daar haar ongenoegen kenbaar wilde maken. Melkveehouder Irene van der Sar uit Alteveer is een van de duizenden boeren die vandaag in Brussel hebben geprotesteerd tegen de lage landbouwprijzen.

sar1

“We moeten kunnen ingrijpen als er crisis is zoals nu. Vraag en aanbod moeten op elkaar worden aangepast, pas dan kun je de prijzen structureel veranderen”,  legt ze uit.

Irene van der Sar is bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en was vandaag al vroeg in Brussel. Ze strijdt met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond voor maatregelen om de melkproductie toch meer te reguleren. “We willen overproductie en dus nog lagere melkprijzen voorkomen. We pleiten voor een monitoringssysteem, dat in werking treedt zodra er te veel melk geproduceerd dreigt te worden. Dan moet een systeem in werking treden, dat ervoor zorgt dat de boeren even pas op de plaats maken en een tijdje wat minder melken.”

sar2

Sinds op 1 april het melkquotum verdweeen, zijn veel melkveehouders hun veestapel gaan uitbreiden en dus ook meer gaan melken, logisch gevolg: een lagere prijs,. In Nederland is de prijs dan nog wel hoger dan in andere landen van de EU, maar toch vreest van der Sar dat de melkveehouders in Nederland door de dalende prijs in de problemen zullen komen, “En een melkquotum terug, dat willen we niet. Maar gewoon een flexibel systeem, waarbij boeren die tijdelijk even minder produceren beloond worden en boeren die maar doormelken bestraft.”

sar3

Reacties