Glasvezel noodzaak

Foto: blizzy78 Foter CC BY

De Wolden kampt nog steeds met trage en uitvallende internetverbindingen.

De basischolen zullen binnen enkele jaren geen centrale toetsen meer af kunnen nemen omdat de internetverbinding die daar voor nodig is, binnen de gemeente niet beschikbaar is. Al een aantal malen hebben verontruste schoolhoofden, onderwijzers en ouders in de media aan de bel getrokken en aangegeven dat er zeer binnenkort iets moet veranderen. De huidige lesprogramma’s zijn vrijwel allemaal gebaseerd op werken met en via de computer waarbij een goede internetverbinding onontbeerlijk is. Nu moet een hele klas vaak geduldig wachten tot de volgende aanwijzing, vraag of instructie wordt geladen. Zowel het onderwijs aan de hele klas als het individueel werken, wordt hierdoor telkens weer vertraagd.

Maar niet alleen de scholen hebben de alarmbel geluid. Ook binnen de zorg wordt steeds meer met en via internet gewerkt. De trage en vaak wegvallende verbindingen die nu beschikbaar zijn, zullen uiteindelijk tot onoplosbare problemen gaan leiden. Bovendien zal voor ouderen die graag thuis willen blijven wonen, straks bijvoorbeeld geen zorg op afstand mogelijk zijn.

Stilstand is achteruitgang. Het bedrijfsleven binnen De Wolden wacht met smart op een snelle glasvezelverbinding. Om mee te kunnen komen binnen de huidige concurrerende markt moeten ondernemers over een goede infrastructuur beschikken en glasvezel is daar een belangrijk onderdeel van. Ook voor de agrarische ondernemers is het internet inmiddels onmisbaar. Het is nu alleen nog hinder die zij ondervinden van de trage en slechte verbindingen maar in de toekomst zal dit uitgroeien tot onoverkomelijke hindernissen als het internet ook binnen hun branche een steeds belangrijker positie gaat innemen.

Gelukkig zijn er bijna voldoende intentieverklaringen ondertekend, meldt iniatiatiefgroep Glasvezel De Wolden. Gehoopt wordt dat de laatste twijfelaars de komende dagen nog over de streep getrokken worden en de intentieverklaring ondertekenen.

Reacties