Dichtbij & Vitaal – op eigen kracht

https://youtu.be/5u_3cJM-oBI

Onder het motto ‘Dichtbij & Vitaal – op eigen kracht’ maakt het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden ruimte voor activiteiten en ideeën die inwoners aandragen.

Het bieden van deze ruimte sluit aan bij de huidige maatschappij. Met ‘Dichtbij & vitaal – op eigen kracht’ verwoordt het college ambities om die samen met partners – inwoners, instellingen en ondernemers – concreet te maken.

De thema’s Vitaal platteland, overheidsparticipatie, zelfbewustzijn en sociaal domein vormen de rode draad binnen de vijf programma’s van het collegeakkoord.

De partijen hebben gekeken wat er op de gemeente af komt, wie heeft welke rol hierin en wat kan de samenleving van de gemeente verwachten en andersom.

Het filmpje is een animatie die het gedachtengoed van het gemeentebestuur over ‘Dichtbij & Vitaal- op eigen kracht’ in het kort in beeld brengt.

tekening1

Reacties