Verdere daling WW in Drenthe

Economisch herstel en seizoenswerk zorgen voor minder WW in alle marktsectoren. Alleen in het onderwijs en zorgsector steeg het aantal WW-uitkeringen.

Eind juni 2015 telde Drenthe 12.992 WW-uitkeringen. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in juni met 2,3%. Dat is een daling van 311 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 2,3% (303) minder WW-uitkeringen.

Daling WW in alle provincies

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 410.175. Dat is 4,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 416.337. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,5% (-6.162). De daling van de WW deed zich voor in alle provincies. Een jaar eerder waren er 430.582 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WWuitkeringen in Nederland op jaarbasis met 4,7% (-20.407).

Regionale verschillen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een zelfde beeld. Friesland laat in juni de sterkste daling in WW-uitkeringen zien, maar ook Groningen kent een daling. Ook ten opzichte van een jaar geleden daalt de WW in alle 3 de noordelijke provincies. Friesland laat op jaarbasis de sterkste daling van de WW zien.\

 UWV verstrekte eind juni in de provincie Friesland 16.522 WW-uitkeringen; 3,3% minder dan vorige maand.

In Friesland was er het afgelopen jaar sprake van een daling van 6,5%.

 Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in juni met 2,6% gedaald naar 14.492. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Groningen sprake van een daling van 4,1%.

Meer WW in onderwijs en zorg

Het economisch herstel zorgt voor minder WW-uitkeringen in marktsectoren als bouw, zakelijke diensten, uitzendbureaus, handel, vervoer en industrie. Seizoenswerk in horeca en landbouw versterkt de daling van de WW. Daar tegenover staan onderwijs en zorg, waar het aantal WWuitkeringen steeg. In het onderwijs lopen veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar af. De zorgsector heeft nog steeds te maken met ontslagen door reorganisaties en bezuinigingen.

Reacties