Visie DAJK: Jonge Drentse boeren willen Veuruut!

Aanbieding van de visie in Koekangerveld.
Aanbieding van de visie in Koekangerveld.
Foto: DAJK

Koekangerveld – Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) heeft zijn visie gepubliceerd. ‘Veuruut! Samen verder’ heet het document. Het werd maandag overhandigd aan minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof. Dat gebeurde in Koekangerveld bij het bedrijf van DAJK-voorzitter Tom ten Kate.

„We willen graag met iedereen in gesprek om onze toekomst vorm te geven”, zegt Tom ten Kate. Ook Henk Jumelet, gedeputeerde van Provincie Drenthe met in zijn portefeuille landbouw en natuur, kreeg een exemplaar van de visie.

Verdeeld over zeven thema’s hebben de agrarische jongeren hun standpunten helder uiteengezet. Onder het thema stikstof, natuur en milieu pleit het DAJK voor duidelijkheid in wet- en regelgeving. De jongeren willen geen generieke maatregelen, maar een beloning voor het behalen van doelen. Daardoor krijgen de boeren als vakmensen waardering voor behaalde resultaten. Daarnaast ziet het DAJK geen plek voor de wolf in Drenthe en moet een bestrijdingsplicht gelden voor jacobskruiskruid, een giftige plant.

Toekomstgerichte landbouw

De jongeren vragen ook aandacht voor toekomstgerichte landbouw. In Drenthe werken akkerbouwers en veehouders van oudsher veel samen. Dat is kringlooplandbouw bij uitstek. Wet- en regelgeving moet die samenwerking niet in de weg staan, vindt DAJK. Gewasbescherming en plaagdierbestrijding worden moeilijker door het verdwijnen van middelen. Daardoor ervaren boeren en tuinders extra risico in de teelt, de gezondheid van de dieren en de kans op stalbrand. DAJK wil daarin landelijk beleid, dus geen extra provinciale eisen voor de toepassing van gewasbescherming, middelenkeuze, teelten of teelt- en spuitvrije zones.

Menselijke maat

Het afgelopen jaar was ongewoon spannend voor de land- en tuinbouw. Die spanning heeft grote gevolgen voor de mentale gezondheid van de mensen in de sector. DAJK roept op om dergelijke zaken bespreekbaar te maken en samen te voorkomen dat mensen vastlopen. Een goed begin is om hiervoor tijd in te ruimen in het (agrarisch) onderwijs. Erfbetreders kunnen getraind worden om op tijd signalen te herkennen.

Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) is een vereniging voor agrarische jongeren in Drenthe. De leden zijn 16 tot en met 35 jaar en hebben een klik met de agrarische sector. Veel leden zijn (potentiële) bedrijfsopvolgers, anderen werken in de periferie van de sector. DAJK staat voor gezelligheid, wil her- en erkenning bieden aan de leden en werkt aan de agrarische toekomst van de leden.

(Foto: DAJK)

Reacties

Cookieinstellingen