‘VERBINDING VERBEELD’ bij bezoekerscentrum

Foto: Schilderij van Gerard van der Weerd. Fotografie: André Weima.

Het Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Dankzij de werkzaamheden in de afgelopen jaren is het gebied nog groter, natter en stiller geworden. Verschillende kunstenaars hebben de herinrichting van het Dwingelderveld in een serie werken verbeeld.

In de maanden juli en augustus zijn deze te bewonderen in Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen. De wisselexpositie bestaat uit schilderijen, kunstfotografie, houtsneden en gedichten. Het bezoekerscentrum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

foto expo verbinding verbeeld juli augustus 2015

 

Kunstboek

De kunstwerken zijn gebundeld in het kunstboek ‘Verbinding verbeeld’, aangevuld met enkele interviews. Bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld is het boek te koop voor € 19,50. De opbrengst van de boekverkoop komt ten goede aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Dwingelderveld groter, natter en stiller

Het natte heidegebied is door werkzaamheden nog groter geworden. In het hart van het Nationaal Park is 200 hectare voormalige landbouwgrond omgevormd tot natuur. De natuurlijke afwatering is hersteld, en de heide kan zich gaan ontwikkelen. Door de aanleg van een geluidswal werd het gebied bovendien stiller. Ook de aanleg van het ecoduct bij Ter Horsterzand, maakte deel uit van het project. Het Inrichtingsproject Dwingelderveld levert tevens een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast in Meppel. Verder zijn voor recreanten nieuwe paden aangelegd, waaronder een familiepad dat ook bruikbaar is voor minder validen.

De totale kosten van de herinrichting bedroegen 14,5 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro betaald is met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.

 

 

Reacties