Zwemmen in rivieren en kanalen levensgevaarlijk

Foto: ericderedelijkheid Foter CC BY-SA

Zwemmen in rivieren en kanalen is populair in de zomer, maar ook erg gevaarlijk. Er geldt een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, maar ondanks dit verbod zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren.

Kramp en onderkoeling
Zwemmen in rivieren en kanalen is om een aantal redenen gevaarlijk:

Jac. Janssen Foter CC BY

 • Onverwachte temperatuurswisselingen in het water, door stroming en plotselinge diepte, kunnen zwemmers kramp krijgen en onderkoeld raken. Het is dan lastig en soms onmogelijk om verder te zwemmen.
 • Gevaar scheepvaart
  Scheepvaart heeft een zuigende werking: zwemmers verliezen het van de sterke stroming en draaikolken die daardoor ontstaan. Het kan gebeuren dat iemand die veilig in ondiep water denkt te staan, wordt meegetrokken met het terugtrekkende water. Ook zijn zwemmers vanaf een schip nauwelijks zichtbaar; een groot schip kan bovendien niet direct vaart minderen of uitwijken.
 • Kribben en strandjes
  Langs de rivieren en tussen de kribben ontstaan vaak natuurlijke strandjes. Ook al lijken deze strandjes uitnodigend, toch geldt de waarschuwing voor zwemmen ook hier. Juist rondom de kribben kan de stroming verraderlijk zijn

d_vdm Foter CC BY-SA

Zwemmers riskeren boete
Zwemmers riskeren ook een boete omdat zwemmen op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden is:
◾ In de vaarweg van rivieren;
◾ In kanalen;
◾ In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen;
◾ In de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn;
◾ In de routes van veerponten;
◾ In en rond havens;
◾ In snelvaargebieden;
◾ Op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied.

ericderedelijkheid Foter CC BY-SA

Wie wel zwemt op een van deze plaatsen riskeert behalve persoonlijk letsel een boete van 140 euro. Mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat patrouilleren op het water om de regels te handhaven en zwemmers voor te lichten.

Spring niet van bruggen
Ook duiken en springen van bijvoorbeeld bruggen en sluizen is gevaarlijk en niet toegestaan. Door het vaak troebele water kan de diepte niet ingeschat worden. Ook kunnen onzichtbare voorwerpen op de bodem zoals fietsen en winkelwagentjes, verwondingen veroorzaken.

Toch veilig zwemmen in natuurwater?
Er zijn veel plaatsen in Nederland waar veilig gezwommen kan worden in natuurwater. De veilige zwemlocaties staan op Zwemwater.nl. Ook is er een gratis zwemwater-app met gegevens van honderden zwemlocaties. De waterkwaliteit van deze locaties wordt in de zomer scherp in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies.

aceMePLS - Foter CC BY

Reacties