Extra subsidie voor voedselbanken, 50 mille naar Zuidwest-Drenthe

Foto:

Hoogeveen – De provincie Drenthe geeft een eenmalige subsidie van € 174.000,– aan de vier Drentse voedselbankstichtingen. Het geld wordt gebruikt voor voedselhulp aan het groeiend aantal inwoners met grote financiële problemen. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan de motie van Provinciale Staten ‘Steun voor de Drentse Voedselbanken’.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Uit rondvraag onder de Drentse voedselbanken en gemeenten blijkt dat op korte termijn provinciale steun gewenst en relevant is. Door stijgende prijzen voor energie en andere primaire levensbehoeften zijn meer inwoners afhankelijk van voedselhulp. Ik voel me betrokken en vind het belangrijk dat wij vanuit de provincie steun kunnen bieden. Zoals nu lijkt zijn de kosten van voedselpakketten een half jaar lang gedekt.”

Aantal voedselpakketten stijgt

Per 1 oktober 2022 halen wekelijks 3.632 mensen uit Drenthe een voedselpakket volgens cijfers van de Drentse voedselbanken. De verwachting is dat dit aantal in de nabije toekomst stijgt. Tegelijkertijd maakt een terugloop in donaties het alsmaar lastiger voor de voedselbanken om elke klant een geschikt voedselpakket te blijven aanbieden.

Verdeling

De € 174.000,– wordt naar rato van het aantal huishoudens per voedselbankstichting verdeeld. Stichting voedselbank Noordenveld ontvangt € 10.249,–, Stichting voedselbank Zuidwest Drenthe ontvangt € 49.439,–, Stichting voedselbank Hart van Drenthe ontvangt € 47.630,– en Stichting voedselbank Zuidoost Drenthe ontvangt € 66.682,–. Deze uitgaven worden gedekt uit de post ‘onvoorzien’ in lopende begroting 2022.

Bron: Provincie Drenthe. Archieffoto: Wytse Bouma.

Reacties

Cookieinstellingen