Stikstof-uitspraak Raad van State treft ook woningbouw De Wolden

Deze week ging de eerste schop de grond in voor woningen in het plan Ekelenberg. Rechts ontwikkelaar Hans Haar, links Gerrie Hempen.
Deze week ging de eerste schop de grond in voor woningen in het plan Ekelenberg. Rechts ontwikkelaar Hans Haar, links Gerrie Hempen.
Foto: Foto gemeente DeWolden

Zuidwolde – De uitspraak van de Raad van State eerder deze week met betrekking tot de uitstoot van stikstof, maakt de woningbouwplannen ook voor de gemeente De Wolden onzeker. Zoveel werd donderdag bij de behandeling van de begroting door de gemeenteraad ook wel duidelijk.

Wethouder Gerrie Hempen somde een lange rij van projecten op die er aan zitten te komen, waar nog een vergunning of bestemmingsplan voor geregeld moet worden, maar de landelijke stikstofdiscussie kan wel eens vertragend werken.

Alle partijen zien graag dat in de dorpen nieuwe woningen verrijzen. „Lokale initiatieven of projecten met collectief particulier opdrachtgeverschap handelen uit belang van de woningzoekende. Wat ons betreft moet het versnellingsteam initiatieven proactief ondersteunen in de ontwikkeling en begeleiding daarvan”, stelde Eva Salomé namens D66 vast.

In de wachtrij

GroenLinks hoort van inwoners dat zij graag meedenken in oplossingen om de woningcrisis te bestrijden, maar dat ze op dit moment nog in de wachtrij geplaatst worden. „Vrijgekomen agrarische bebouwing willen zij verbouwen of herbouwen tot woningen. Of ze willen op grond die zij zelf niet meer nodig hebben woningen voor anderen bouwen. Maar vaak passen deze ideeën niet binnen de kaders van het gemeentebeleid. Misschien moeten er dan kaders voor gemaakt worden, want vaak kost het de gemeente niets extra”, zei Eline Kippers. „Misschien moet er meer geld vrij worden gemaakt voor een expertteam Wonen dat mee kan denken met de woningplannen vanuit inwoners, zodat dit woningaantal snel kan groeien.”

Ambtelijk omdenken

Karin Brouwer van het CDA vond ook dat de gemeente hier stappen in moet zetten. „Wij stellen voor dat de gemeente 10 wooninitiatieven van inwoners als proef volgens de nieuwe omgevingswet laat beoordelen. Daarmee kunnen we oefenen en hopelijk de initiatieven verder brengen. Het gaat hier echt om het omdenken vanuit ambtelijk apparaat. Kijken naar wat mogelijk is en niet naar wat niet kan.” Brouwer vond dat ook serieuzer moet worden gekeken naar kansen voor bouwprojecten waar jong en oud door elkaar kunnen wonen.

De VVD wees op de ideeën die er zijn om hofwoningen te bouwen, een relatief nieuwe woonvorm. Verder deed Marcel Hulst een oproep naar alle inwoners: „Gun de ander de ruimte om een huis te bouwen. Naar onze smaak zitten we elkaar teveel in de weg met bezwaren, zienswijzen en gerechtelijke procedures.”

Wethouder Hempen somde op wat voor projecten er allemaal aan zitten te komen of al in gang zijn gezet: van de Ekelenberg in Zuidwolde, locatie bakker Drost in Zuidwolde, plannen in Linde en Ruinen, Blijdenstede in Ruinerwold, Bergjuizen en de woonzorglocatie van Cosis. ‘Er gebeurt echt heel veel in De Wolden, alleen willen we de schep de grond in.’ De gemeenteraad krijgt binnenkort de nieuwe Woonvisie in de mailbox.

Reacties

Cookieinstellingen