Kansen voor ontmoetingscentrum De Boerhoorn

Foto: Wikimedia

Bijna alle geënquêteerde inwoners en gebruikers van ontmoetingscentrum De Boerhoorn vinden de voorziening belangrijk voor het dorp. Het is een ontmoetingsplek, belangrijk voor ouderen maar ook voor jongeren. Ze zien ook kansen voor de toekomst: meer cultureel aanbod, meer aanbod voor de jeugd, ruimere openingstijden, een multifunctioneel centrum,  meer uitstraling en betere bekendheid door meer publiciteit.

Analyse

Samen met de uitkomsten van gesprekken met andere sociaalmaatschappelijke organisaties en accommodaties in Zuidwolde rondt de initiatiefgroep voor de verzelfstandiging van De Boerhoorn na de zomervakantie een sterkte-zwakte analyse af. Daarna organiseert ze een open informatieavond voor de inwoners van Zuidwolde om deze informatie te delen.

Met de sterkte-zwakte-analyse rondt de initiatiefgroep  de eerste fase van het onderzoek af. Er staan de komende maand nog gesprekken met onder meer onderwijs en  ondernemers op het programma. Ook bezoeken de initiatiefgroepleden andere dorpshuizen en multifunctionele centra om van de daar opgedane ervaringen te kunnen leren.

Informatieavond

Na de informatieavond gaat de initiatiefgroep aan de slag met het opstellen van mogelijke scenario’s voor de toekomst. De input die zij kreeg van gebruikers, inwoners, andere organisaties en ook van de klankbordgroep, is hiervoor de basis. Daar draait het om. Gemeente de Wolden en de stichting Welzijn de Wolden willen dat De Boerhoorn wordt overgedragen aan de inwoners van Zuidwolde. De Boerhoorn moet een voorziening blijven voor alle inwoners van Zuidwolde, met een laagdrempelig karakter, waarin activiteiten worden georganiseerd en aangeboden die voldoen aan de behoeften van de dorpsgemeenschap. De initiatiefgroep onderzoekt hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Voor vragen of opmerkingen, reageren kan altijd via [email protected]

Reacties