Provinciaal geld voor Coöperatie Heel De Wolden Groen in Zuidwolde

Foto:

Zuidwolde – Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 119.450 aan Coöperatie Heel De Wolden Groen in Zuidwolde voor het project woning verduurzaming. Met deze subsidie start de coöperatie een pilot voor het opzetten van een Energy Service Company (ESCo).

Dat gebeurt met een financieringsconstructie en de daarbij behorende lokale organisatie voor het verduurzamen van woningen via de zogeheten Quick fit methode. Een methode van stichting Samen Energie Neutraal waarin woningen kierdichting/ isolatie krijgen en worden uitgerust met warmtepompen en zonnepanelen.  Bij een geslaagde pilot kan deze financieringsconstructie grootschaliger worden toegepast.

Reacties

Cookieinstellingen