Wat bewoners van Ruinerwold moeten weten over de Oldtimerdag

Oldtimerdag
Oldtimerdag
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Ruinerwold – jaarlijks publiceert  het bestuur van de Oldtimerdag Ruinerwold in het plaatselijke blad Op ’t Wold een aantal mededelingen voor inwoners. Dat is dit jaar mis gelopen, vandaar dat de mededelingen nu via internet tot de bewoners komen. Sowieso ook wel aardig voor buitenstaanders om te zien wat er allemaal bij de organisatie van zo’n dag komt kijken.

 

Beste inwoners,

Lees deze tekst zorgvuldig om teleurstelling te  voorkomen.

De Oldtimerdag Ruinerwold wordt dit jaar gehouden op zaterdag 20 augustus a.s.

Afsluiting wegen. Zoals u mogelijk reeds weet is de weg Dijkhuizen vanaf de Kerkweg(rotonde het Raadhuis/gemeentehuis) tot aan de Keuterhoekweg afgesloten voor alle verkeer. Zo ook de Perenbuurt. Dus ook voor fietsers. Wilt u de auto gebruiken plaats deze dan buiten het parcours. Kijk goed naar de parkeerlocatie i.v.m. de parkeerverboden. Parkeerplaats voor het gemeentehuis wordt gebruikt door de organisatie. Auto buiten het parcours plaatsen: Ten zuiden van Dijkhuizen lijkt hiervoor de meest aangewezen locatie.

Parkeerverboden. In  de kern van Ruinerwold zullen op diverse plaatsen parkeerverbodsborden geplaatst worden. Let goed op voor welke straten dit van toepassing is.  Het betreft voornamelijk straten  die aangemerkt worden als aan -en afvoerroute. Bijzondere aandacht voor het parkeren aan de Kosterij en Vorenwolde i.v.m. calamiteitenroute van de  hulpdiensten.

Boerpad. Het Boerpad wordt eenrichtingsverkeer richting Meppel.

Winkels. De winkels in het parcours zijn te voet bereikbaar en mogelijk zijn winkels gesloten.

Supermarkt COOP. We hebben hier aandacht voor en houden de bereikbaarheid gedurende het evenement nauwlettend in de gaten

Verkeerscirculatieplan. Het bestuur heeft in nauw overleg met de gemeente, de politie, brandweer en overige hulpdiensten een verkeerscirculatieplan vastgesteld. De omleidingen worden tijdig door de gemeente met borden aangegeven

Uitrijroute toertochten. De uitrijrichting zal dit jaar plaatsvinden via de Kerkweg richting Broekhuizen.

De noodroute.  Boerpad richting de Meerkoetlaan. Deze noodroute wordt gebruikt in het verkeerscirculatieplan. Let op deze route is maar beperkt bruikbaar tijdens het uitrijden.

Trots & bijzonder!!! Een evenement van deze omvang in de kern van het dorp is alleen mogelijk als de bevolking en middenstand haar medewerking verleent.

Verbeterpunten.  Heeft u waardevolle verbeterpunten dan vernemen wij dit graag.

Belangrijke data voor de vrijwilligers van de Oldtimerdag:

  • Vrijdag 12 aug. Het voorrijden van de toertochten door de motorbegeleiding en de chauffeurs van de begeleidende voertuigen. Aanvang: 19.30 uur. Café De Kastelein.
  • Woensdag 17 aug. Vrijwilligers instructieavond. Dorpshuis Buddingehof. 19.30 uur.
  • Vrijdag 19 aug. Opbouw van het parcours. Dorpshuis Buddingehof. 9.00 uur. Start met koffie en taakverdeling.
  • Vrijdag 19 aug. Aanvang: 19.30 uur. Café De Kastelein. Reserve bijeenkomst voor motorbegeleiding en chauffeurs van begeleidende voertuigen.

Wilt u ons helpen! Neem contact op met Jan Allard Benak, tel: 0522-480381 [email protected]. Voor actuele informatie www.oldtimerdagruinerwold.nl, Ruinerwold.info of Oosteinde.info

Reacties

Cookieinstellingen