Provincie kijkt naar doorfietsroute tussen Meppel en Hoogeveen

Foto:

Meppel/Hoogeveen – Meppel krijgt wellicht een doorfietsroute naar Hoogeveen. Een doorfietsroute is een comfortabele, brede en herkenbare routes op drukke trajecten. Deze fietspaden moeten ervoor zorgen dat op afstanden tot 20 kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.

De provincie wil vier van deze doorfietsroutes aanleggen, in een periode tot en met 2027. Daarvoor wordt gekeken welke routes al op korte termijn aangelegd kunnen worden. De route van Meppel naar Hoogeveen is een van die routes. In plaats van Hoogeveen, zou deze route ook naar Zwolle of naar Steenwijk via de Nieuwveense Landen kunnen.

Andere doorfietsroutes die kansrijk zijn op korte termijn liggen in Zuidoost-Drenthe, bij Emmen en Coevorden, of in Noord-Drenthe, bij Assen.

Meer fietsers

De provincie wil dat in tien jaar tijd het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen in Drenthe met 20 procent toeneemt. Nu is dat met 24 procent nog onder het landelijk gemiddelde. Een van de maatregelen om dat doel te halen is door doorfietsroutes aan te leggen.

‘Ervaringen met verschillende snelfietsroutes in Nederland laten zien dat het aantal fietsers met gemiddeld 29 procent stijgt door de aanleg van een dergelijke route’, motiveert de provincie. ‘Ook in de regio Groningen Assen hebben we inmiddels ervaring opgedaan met een aantal doorfietsroutes. Daarom willen we de komende jaren inzetten op de realisatie van doorfietsroutes naar de grotere steden in Drenthe.’

Om deze routes aan te leggen, wil de provincie 12,5 miljoen euro uittrekken. De gemeenten moeten daar ook aan meebetalen.

Tien miljoen euro

Daarnaast wil de provincie nog eens 10 miljoen euro uittrekken om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, om te investeren in recreatieve fietspaden in voornamelijk natuurgebieden en om te investeren in de verbetering van het hoofdfietsnetwerk. Dat hoofdfietsnetwerk is opgebouwd uit de verbindingen op wijkniveau en verbindingen tussen de kernen, dorpen, steden en belangrijke functies.

Provinciale Staten moeten nog wel akkoord gaan met deze plannen.

Reacties

Cookieinstellingen