De Wolden plust vier miljoen op jaarrekening 2021

Veel geld over.
Foto:

Zuidwolde – De jaarrekening van de gemeente De Wolden vertoont over 2021 een overschot van maar liefst 4 miljoen euro. Dat bedrag is volgens het college bijna helemaal te danken aan incidentele meevallers.

De algemene uitkering van het Rijk viel 1,2 miljoen euro hoger uit, uit de door de gemeente Assen beheerde pot ‘beschermd wonen’ blijft naar verwachting een half miljoen euro over en de opbrengsten uit de grondexploitatie vielen vier ton hoger uit. Ook aan afval werd 300.000 euro meer ‘verdiend’, terwijl 400.000 euro minder werd uitgegeven vanwege corona en krapte op de arbeidsmarkt. Dat leidde er namelijk toe dat niet alle geplande projecten op tijd konden beginnen of afgerond.

Sportaccommodaties

De lasten voor ‘samenkracht en burgerparticipatie’ lagen drie ton lager dan begroot, dat heeft te maken met de Wet Basisvoorziening Kinderopvang en kosten voor kinderdagverblijven. Op sportaccommodaties werd 300.000 euro minder uitgegeven, vooral vanwege nog niet betaalde exploitatielasten van het Huus voor Sport en Cultuur, waarvan de bouw binnenkort start. Resteert een positief bedrag van 600.000 euro die bestaat uit kleinere incidentele meevallers.

Het college laat weten dat de financiële positie gezond te noemen is, met een duidelijke kanttekening naar de onzekere toekomst als gevolg van corona en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast heeft ook de gemeente te maken met ongekende kostenstijgingen én een gebrek aan personeel. De jaarrekening 2021 van de gemeente moet nog officieel worden goedgekeurd door de accountants.

Reacties

Cookieinstellingen