Ledentrouw bij zangvereniging Wijker Kunst

Jubilea bij Wijker Kunst.
Foto: Eigen foto

De Wijk – Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van zangvereniging Wijker Kunst werd een flink aantal koorleden in het zonnetje gezet. Dat hoge aantal werd bereikt doordat de afgelopen jaren, door corona geen ledenvergaderingen waren gehouden.

Bij de dames waren in totaal elf jubilarissen. In 2020: 25 jaar lid Hanneke Steenbergen en 50 jaar lid Betty Feenstra. In 2021 25 jaar lid Anneke Westerveen, Erry Hendriks, Anneke Roorda en Jantje van der Woude. En 40 jaar lid Liet Maris en Fien Wolzak. En nu in 2022 25 jaar lid Greetje Huisjes en 40 jaar lid Giny Steenbergen.

Extra vermeldenswaard is het jubileum van Hennie van Braam, die maar liefst 75 jaar lid is van het koor. Zij begon al in 1946 bij het toenmalige kinderkoor en via het jeugdkoor kwam ze bij het dameskoor terecht, waar ze al heel veel jaren met veel plezier zingt. Alle jubilarissen kregen een mooie bos bloemen van dameskoorvoorzitter Betty Feenstra.

Minder heren

Bij de heren waren er minder jubilarissen, te weten Jan Zijlstra (40 jaar lid) en Guus de Jong (25 jaar lid). Guus was verhinderd, maar voor Jan Zijlstra was voorzitter Jan Wijngaards van het Koninklijke Nederlands Zangers Verbond (afdeling Noord Oost), naar de Wijk afgereisd om Jan persoonlijk toe te spreken. Jan is jaren bestuurslid geweest van deze afdeling en er bij zijn afscheid benoemd tot erelid.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd van twee bestuursleden afscheid genomen. Penningmeester Henny Brals werd vervangen door Hanneke Steenbergen en namens de vrouwen kwam Elly van Sas in de plaats van Maaike Wiepkes. Uiteraard werden de vertrekkende dames uitgebreid bedankt voor al hun werkzaamheden en ontvingen ook zij een fraaie bos bloemen.

Concert op komst

Inmiddels is het koor weer volop bezig met de voorbereiding van het op 12 november te houden concert in de kerk in IJhorst. Onder leiding van dirigent Mannes Hofsink wordt daarvoor flink gerepeteerd. Het koor kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Een ieder die zich geroepen voelt kan tot de zomervakantie gratis en zonder enige verplichting ruiken aan het koorlidmaatschap. Op de maandagavond repeteert het vrouwenkoor van 19.30 tot 21.15 uur en het mannenkoor van 21.15 tot 23.00 uur.

Reacties

Cookieinstellingen