Veertig boeren bij Nijeveen, Ruinerwold en Koekange starten samen met natuurinclusieve landbouw

Foto: Pixabay

Ruinerwold – In Kolderveen, Nijeveen, Ruinerwold en Koekange starten 40 boeren met een project voor een natuurinclusieve landbouw. Dat is een duurzame vorm van landbouw, waarbij de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt.

Op dit moment zijn er 40 boeren aangehaakt bij het project in Zuidwest-Drenthe, die de route naar een meer natuurinclusieve landbouw willen verkennen. Dit alles gebeurt onder de noemer ‘Boer Burger Natuur Drenthe’.

Binnen dit programma zetten akkerbouwers, melkveehouders en gemengde bedrijven concrete stappen naar de natuurinclusieve landbouw. De boeren werken aan maatregelen die bij het gebied en de bedrijfsvoering passen. In Zuidwest-Drenthe gaan de boeren aan de slag met de thema’s bodem, water en biodiversiteit. Dit doen ze onder meer met de aanleg van kruidenrijk gras en bloeiende akkerranden.

Landschapstypen

De verschillende landschapstypen en de lager gelegen beekdalen hebben zich heel verschillend ontwikkeld als gevolg van hoogteligging, bodemopbouw en watersysteem. Dat gebeurde mede door de schaalvergroting en optimalisatie van de voedselproductie halverwege de vorige eeuw. De contrasten werden kleiner en sommige habitattypen verdwenen. Het collectief van boeren en organisaties bij Nijeveen, Kolderveen en Ruinerwold en Koekange zoekt nu een manier waarop gezonde voedselproductie kan plaatsvinden én waarbij herstel van bodem, water en biodiversiteit en landschap zich kan ontwikkelen.

Provinciebreed

Het project begint in maart 2022 door boeren te koppelen aan mogelijke maatregelen. Behalve in Zuidwest-Drenthe, beginnen ook boeren bij het Leekstermeer en bij de Broekstreek met een project voor natuurinclusieve landbouw. De initiatiefnemers verwachten in 2024 dat er een stevig netwerk klaarstaat om mee verder te bouwen aan resultaten.

Voorbeelden van activiteiten waaraan gewerkt gaat worden zijn: Regeneratieve landbouw, groenbemesters, kruidenrijk gras, erveninrichting en nestkasten, loeiende randen, singels, houtwallen, heggen en bos.

6 miljoen euro

Boer Burger Natuur Drenthe is een uniek samenwerkingsverband van Provincie Drenthe en Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Landschapsbeheer Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en LTO Noord.

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, een deal tussen het Rijk en de noorderlijke provincies, ondersteunt het initiatief met het opstellen van de plannen van aanpak en de uitvoering van de ambities in de praktijk. Met een bijdrage van 4,1 miljoen euro uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw en 2,3 miljoen euro van de provincie Drenthe worden de eerste plannen dit jaar uitgevoerd.

Beloning

Een van de onderdelen van Boer Burger Natuur Drenthe is dat boeren beloond worden voor de resultaten die zij boeken in de verduurzaming van hun bedrijf. In Drenthe bestaat al langer een beloningsregeling voor melkveehouders die verduurzamen. Nieuw is dat straks ook akkerbouw- en gemengde bedrijven mee kunnen doen. De ambitie van de provincie is om 250 melkveehouders/gemengde bedrijven én 250 akkerbouwers/gemengde bedrijven deel te laten nemen.

 

Reacties

Cookieinstellingen