Meer biodiversiteit in het dorpsbos Kerkenveld

Wethouder Hilda Mulder helpt mee.
Foto: Artizzl Media

Kerkenveld – In Kerkenveld werd woensdagmorgen de Boomfeestdag gevierd. Een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij verschillende partijen de handen ineenslaan om bomen en struiken te planten. Onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe plantten de leerlingen van OBS De Bosrand uit Kerkenveld en CBS De Wegwijzer uit Alteveer maar liefst 500 struiken aan.

Wethouder Hilda Mulder en voorzitter Jan Zomer van Plaatselijk Belang hielpen een handje mee door bij de bij de opening drie tamme kastanjebomen te planten. Deze kastanjebomen zullen op den duur eetbare vruchten opleveren.

Nationale Boomfeestdag

Vanwege de onzekerheden rondom de coronapandemie is eerder dit jaar besloten de Nationale Boomfeestdag-Viering te verplaatsen van 16 maart naar 16 november. Op verschillende plaatsen in de provincie Drenthe werden echter alsnog op 16 maart Boomfeestdag-Vieringen georganiseerd, zo ook in Kerkenveld.

Bij de opening werd een tamme kastanje geplant.

Het planten van (meer) bomen is een actueel thema. Bomen spelen een belangrijke rol in klimaatverandering; bomen houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan planten en dieren. Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om basisschoolkinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen door middel van natuureducatie.

Dorpsbos Kerkenveld

Het dorpsbos in Kerkenveld is een initiatief van bewoners. Kinderen kunnen er in klimmen, klauteren en ontdekken. Om de veiligheid van het bos te kunnen waarborgen, is een behoorlijk aantal bomen de afgelopen jaren verwijderd. Doordat er bomen zijn verwijderd en het bos is uitgedund, zijn er de ideale omstandigheden ontstaan om een struiklaag in het dorpsbos aan te brengen. Het bos is meer open en er valt daardoor meer licht op de grond. Door een struiklaag met (inheemse) bloeiende en besdragende struiken te planten, zoals hazelaar-, meidoorn- en lijsterbesstruiken, wordt er een gelaagdheid in het bos gecreëerd die bijdraagt de biodiversiteit. Vlinders, insecten, vogels en vele andere dieren zullen hier hun voedsel, beschutting en leefruimte in vinden. Daarnaast wordt het bos aantrekkelijker voor mensen en kunnen zij op den duur genieten van de bloeiende struiken, de dracht van de bessen en de aanwezigheid van (meer) dieren.

Reacties

Cookieinstellingen