Huus voor Sport en Cultuur in Zuidwolde wordt drie miljoen duurder

Huus voor Sport en Cultuur Zuidwolde, voorlopig ontwerp.
Foto: Gemeente

Zuidwolde – Het Huus voor Sport en Cultuur in Zuidwolde wordt bijna drie miljoen euro duurder. Geen 14 miljoen, maar 17 omdat de kosten van bouwmaterialen exorbitant zijn gestegen. Het gaat om een stijging van iets meer dan 20%. Dat meldt de Meppeler Courant op internet. Volgens financieel wethouder Egbert van Dijk is de gemeenteraad steeds geïnformeerd over de stand van zaken, ook over de forse kostenoverschrijding.

Er was in 2020 al een krediet van € 14.107.140 beschikbaar gesteld voor de bouw van het HSC. Het blijkt niet voldoende, met dank aan corona. De raad krijgt op 17 februari een voorstel van het college te bespreken om een aanvullend krediet van ruim 2,9 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Toen in september 2020 het budget werd opgesteld, werd rekening gehouden met een structurele indexatie van 1,5 procent per jaar. De daadwerkelijke prijsstijgingen ontploften echter, niet voor niets dat uit de niet-openbare Europese aanbesteding veel hogere bedragen kwamen dan het college had voorzien en gehoopt. De laagste prijs die werd aangeboden, liet al een overschrijding met 2,8 miljoen euro zien, inclusief BTW. „Alle inschrijvingen zijn door een team van experts beoordeeld. Geconcludeerd is dat er een zuiver proces is gelopen”, laat het college weten. Omdat ook nog een aantal andere kosten gewijzigd is, komt het totale aanvullende krediet uit op 2.931.243 euro.

Genoeg geld in kas

De gemeente De Wolden heeft genoeg geld in kas om deze miljoenentegenvaller op te vangen. Voorgesteld wordt om het extra krediet uit de algemene reserves te halen en die pot daalt daardoor qua omvang naar 20 miljoen euro. De extra rentelasten waar de gemeente mee te maken krijgt, komen net als de lasten van het oorspronkelijke investeringskrediet, ten laste van toekomstige begrotingssaldi. „We houden het geld het liefst in de zak, maar de gemeente De Wolden is financieel heel gezond en we kunnen dit hebben”, stelt wethouder Egbert van Dijk vast.

Lees premium het complete verhaal in de Meppeler Courant: HSC drie miljoen duurder

Reacties

Cookieinstellingen