Verkeersveilige fietsverbinding Linderweg met nieuwe fietsbrug over N48

Gevaarlijk viaduct bij Linde.
Foto: Artizzl Media

Linde/Zuidwolde – Als de gemeenteraadakkoord gaat en 190.000 euro beschikbaar stelt, dan komt de verkeersveilige nieuwe fietsbrug over de N48 er. Deze staat parallel aan het huidige viaduct van Zuidwolde naar Linde over de provinciale weg gepland.

Het college van De Wolden stelt het plan op 17 februari in de gemeenteraadsvergadering voor en dat zal de dorpsbelangenverenigingen van Zuidwolde en vooral Linde deugd doen. Het project fietspad Linderweg kent inmiddels een lange voorgeschiedenis. In september 2020 heeft de gemeenteraad aangegeven om te onderzoeken of er toch een fietsbrug over de N48 gerealiseerd kan worden. “Met die opdracht zijn we aan de slag gegaan. Daarbij zijn Rijkswaterstaat, de Provincie, Het Drentse Landschap, de Natuurvereniging Zuidwolde en Dorpsbelangen Linde en Zuidwolde nadrukkelijk betrokken. Tegelijkertijd hebben we subsidies aangevraagd. Ongeveer tweederde van het project financieren we met extern geld door subsidies van SPV en BDU. De raad wordt gevraagd om 190.000 euro beschikbaar te stellen om de fietsverbinding compleet te maken”, laat wethouder Hilda Mulder weten.

Zo gaat het tracé er uit zien.

Concrete uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek zijn nu dusdanig concreet dat het college de gemeenteraad voorstelt om de fietsbrug noordelijk naast het huidige viaduct te realiseren. Bij de noordelijke inpassing is de impact van het fietspad op het
Natuurnetwerk Nederland beperkt. Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe: “Met dit voorstel zijn we een mooie stap verder richting een veilige route voor de schoolgaande jeugd en er is een mooie inpassing in de omgeving. Daar leveren wij samen met het Rijk dan ook graag een financiële bijdrage aan.”

Sonja van der Meer, directeur/bestuurder Het Drentse Landschap is ook blij. “Blij dat het uiteindelijk toch gelukt is om een voor iedereen aanvaardbaar fietstracé te vinden. Voor ons is het belangrijk dat de natuur er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt en dat is met deze oplossing goed gelukt in onze beleving.”

Veiligheid

Er is ongeveer 4 kilometer vrijliggend fietspad aangelegd tussen Linde en Dedemsvaart. Nu komt daar tussen Zuidwolde, vanaf de Ommerweg, tot bijna de bebouwde kom van Linde een vrijliggend fietspad bij. “Voor de groeiende groep scholieren die vanuit Zuidwolde e.o. naar de middelbare school in Dedemsvaart fietst ontstaat zo een veilige route”, aldus Hilda Mulder.

Reacties

Cookieinstellingen