Kamerleden horen teleurstelling bij ras VVD’er en boer Henk Schoonvelde

Bij zichtstal Ten Kate.
Foto: VVD

Veeningen – De VVD-Tweede Kamerleden Thom van Campen (woordvoerder landbouw, natuur, stikstof, voedselkwaliteit en NVWA) en Mark Strolenberg (woordvoerder BZK) kwamen maandag op agrarische werkbezoek in De Wolden. Ze hoorden onder meer de teleurstelling van boer Henk Schoonvelde aan over de Haagse koers van de liberalen op agrarisch gebied.

Vanuit de lokale VVD stonden Frits Timmerman, Hillegonda Jansen, Rosalie Rooze, Marcel Hulst, Arjen Pauwels en Hilda Mulder klaar om ze van harte welkom te heten. Ze begonnen hun bezoek bij zichtstal Ten Kate in Veeningen, waar eigenaar Henkjan ten Kate en Gerard Rijker vertelden over hun plannen om door middel van het vergisten van de mest van eigen varkens en koeien groen gas te maken. ‘Drie koeien kunnen een woning verwarmen’.  Ze willen de ‘Haagse politiek’ graag duidelijk maken dat er volop kansen zijn op het platteland, maar dat de regelgeving nogal eens beperkend uitpakt.

Bereidwillig

De gemeente helpt bereidwillig mee met vergunningverlening voor de vergistingsinstallaties, maar landelijk wordt nog terughoudendheid ervaren. Onbekend maakt onbemind, dus lieten Henkjan Ten Kate en Gerard Rijker graag zien hoe ze lokaal én kunnen bijdragen aan stikstofreductie én daarmee een bijdrage leveren aan het terugdraaien van de aardgaskraan. Waar vervolgens heel Veeningen van kan profiteren.

Tussen de koeien bij Henk Schoonvelde.

Schoonvelde

Vanuit Veeningen ging het gezelschap door naar Koekange. Daar in de stal van Henk Schoonvelde wordt al vanaf het jaar 1275 ‘geboerd’. Een echte ‘VVD-familie’, vader Schoonvelde richtte bijvoorbeeld een lokale JOVD-afdeling op, echter nu heerst teleurstelling over de Haagse VVD-koers. Doordat wet- en regelgeving over natuur geregeld niet aansluiten bij de landbouwwetgeving, staan agrariërs tussen twee vuren. Dit maakt volgens Schoonvelde dat koers bepalen voor de toekomst erg lastig is en dat er zorgen zijn of het bedrijf wel overgedragen kan worden aan de toekomstige generatie. Door de onduidelijkheid vanuit Den Haag en Europese Unie gaat de Nederlandse landbouwsector haar koppositie verliezen en dat terwijl ons klimaat en grond ideaal zijn voor de landbouw en veeteeltsector.

Dossier Mest

Henk Schoonvelde zat als bestuurslid vanuit LTO Noord veelvuldig om tafel met Haagse politici om het dossier Mest en mineralen toe te lichten. Hij kon Thom van Campen en Mark Strolenberg dan van veel informatie voorzien over de kloof tussen de dagelijkse en de papieren praktijk.

In de stal van Henk Schoonvelde waren ook collega-agrariërs Jan ten Kate en Klaas Tijmens aanwezig. Zij zijn ook deelnemer aan de Groen Gas coöperatie. Tijmens heeft al een mestvergister op zijn erf staan en kon zijn ervaringen delen met de Tweede Kamerleden. De stand van zaken en de toekomstplannen van de coöperatie werden toegelicht waarbij Van Campen en Strolenberg op het hart werd gedrukt om de landbouwsector als oplossing van het stikstof/klimaatdossier te zien in plaats van als het probleem.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen