De Wolden mag flexwoningen plaatsen: 30 mille subsidie

Flexwoningen nodig.
Foto: Eigen foto

Zuidwolde de gemeente De Wolden heeft € 30.000,- subsidie ontvangen voor de bouw van zogenoemde flexwoningen voor spoedzoekers. Dit zijn inwoners die veel moeite hebben met het vinden van betaalbare woonruimte; denk hierbij aan ouders in scheiding.

De druk op de woningmarkt is in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, erg groot. Om de druk op de woningmarkt te verlichten wil gemeente De Wolden inzetten op woningbouwplannen die op korte termijn te realiseren zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de bouw van tijdelijke woonruimten (flexwoningen) en de transformatie van bestaande gebouwen. Voor tijdelijke woningen is geen bestemmingsplan nodig. Een (korte) vergunningsprocedure is genoeg. Dit scheelt veel tijd. Bovendien worden de woningen vooraf in de fabriek gemaakt. Ze zijn daardoor snel te bouwen.

Zes woningen

De druk op de woningmarkt is voor alle woningzoekenden merkbaar, maar zorgt met name bij de spoedzoekers voor schrijnende gevallen. Om voor deze doelgroep tot een oplossing te komen, ontwikkelt de gemeente samen met woningcorporatie Actium een plan voor de realisatie van zes tijdelijke wooneenheden. Waar de woningen komen en hoe ze er uit gaan zien is nog niet bekend. De komende tijd werken Actium en de gemeente de plannen verder uit. De gemeente denkt aan locaties waar op termijn permanente woningen kunnen komen. De flexwoningen kunnen daar staan, tot de plannen voor de definitieve woningen klaar zijn. Vast staat in ieder geval dat de woningen verplaatsbaar moeten zijn. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan. Daarna gaan ze weer naar een andere locatie. Het is ook mogelijk dat de woningen binnen die 10 jaar op verschillende locaties in de Wolden staan.

Reacties

Cookieinstellingen