Gemeentelijk geld voor ijsbaan, orgel, toilet, disco en het Sultansmeer

De orgelcommissie met het orgel op de achtergrond.
Foto: Artizzl media

Zuidwolde – Vijf projecten krijgen subsidie vanuit de regeling Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021. In totaal ontvangen zij € 79.172,-. Het gaat om disco zonder beperking in Ruinerwold, de restauratie van het Van Oeckelenorgel in de kerk van Blijdenstein, de ontwikkeling van de recreatieve functie van het Sultansmeer, het repareren van de ijsbaan in Ruinen en de aanschaf van een tweedehands toilet-unit voor evenementen in Ruinen.

Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van deze vijf projecten bedragen ruim € 180.000,-
Dit betekent dat met € 56.772,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.

Het doel van de disco zonder beperking in de omgeving van Ruinerwold is om de sociale contacten voor kinderen met een beperking, die speciaal onderwijs volgen buiten de gemeente De Wolden, te stimuleren. Dit geldt ook voor de contacten tussen de ouders. Er zijn binnen De Wolden vrijwel geen activiteiten speciaal gericht op kinderen met een beperking. Daarnaast willen de initiatiefnemers, daar waar mogelijk, aansluiten bij activiteiten die door het jongerenwerk of de buurtsportcoaches worden georganiseerd (bijv. vakantieactiviteit) zodat parallel aan een activiteit voor de “gewone” kinderen, er ook een activiteit is voor de kinderen met een beperking. De soos (jeugd en ouderen) wordt gedragen door een groep ouders uit de doelgroep en ondersteund door een zorgondernemer.

Sultansmeer

Voor het behouden en door-ontwikkelen van de recreatieve functie van het Sultansmeer bij Oosteinde is ook geld beschikbaar. Het gaat tevens om behoud van de cultuurhistorische waarde van het gebied. De inwoners van Oosteinde hebben in de dorpsenquête (onderdeel dorpsvisie) aangegeven dat het prettig wonen in Oosteinde hoofdzakelijk te maken heeft met de ervaren rust en ruimte. Het Sultansmeer en tegenoverliggende terrein van Waterleidingmaatschappij Drenthe vormen van oudsher een populaire route vanwege de natuur- en de cultuurhistorische waarde hiervan. Het Sultansmeer is ontstaan in de laatste ijstijd, zo’n 100.000 jaar geleden. Het is een pingo(ruïne), wat betekent dat een grote hoeveelheid ondergronds ijs met grof geweld uit de grond is gekomen en daarbij een randwal omheen een gat in de grond heeft gecreëerd. Ten oosten resulteerde dit in een berg, de Sultansberg. Smeltwater vormde aan de voet uiteindelijk een meer en de eeuwen daarna bouwde zich daarin een veenlaag op.

Reparatie ijsbaan

De huidige ijsbaan in Ruinen is lek. Om de komende winters toch de mogelijkheid te kunnen bieden om te schaatsen in Ruinen, is er een oplossing bedacht om een gedeelte van de ijsbaan te kunnen gebruiken. Tevens staat de aanschaf van een (2de hands) toiletunit voor het faciliteren van evenementen in Ruinen en omgeving op de initiatiefrijke lijst. ‘Evenementen en activiteiten komen ten goede aan de sociale cohesie. Een belemmering om iets groters te organiseren zit vaak in de kosten. Een toiletunit beschikbaar hebben in het dorp verlaagt de kosten van de organisatie van het evenement’, is de achterliggende gedachte. De Stichting Evenemententerrein Ruinen wil met het aanschaffen en opknappen van de unit ten dienste staan van de inwoners en verenigingen van De Wolden.

Van Oeckelenorgel

De restauratie van het kerkorgel in combinatie met het transformeren van de kerk tot een cultureel centrum in Blijdenstein staat hoog op de agenda in Ruinerwold. Het kerkorgel, een Van Oeckelen pijporgel, sinds 1872 in de Bartholomeuskerk op Blijdenstein, dient gerestaureerd te worden. Tegelijk willen het bestuur en de orgelcommissie van de kerk een cultureel centrum maken. Dit omdat het aantal kerkbezoekers afneemt en de behoefte groot is om het gebouw en het orgel te behouden. Het orgel is een cultureel historisch instrument, waarover de commissie voorlichting wil geven aan de inwoners en toeristen en met name leerlingen van Scala en de basisscholen van Ruinerwold. Het kerkorgel wordt ook bespeeld tijdens de rouw- en trouwdiensten en bij andere activiteiten.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Reacties

Cookieinstellingen