Niet alleen kinderen willen sneller internet

Foto: Ministerio TIC Colombia Foter CC BY

RTV Drenthe besteedt vandaag aandacht aan wat de inwoners van niet alleen Drogteropslagen maar heel De Wolden al lang weten: het internet is te traag. Ook maken ze melding van een lokaal initiatief in Drogteropslagen voor glasvezel waarmee Glasvezel De Wolden wordt bedoeld.

Glasvezel-DeWolden

In het artikel op de website van RTV Drenthe klagen de kinderen en de leerkrachten van OBS de Klimtoren in Drogteropslagen over het vreselijk langzame internet dat de lessen en de zelfwerkzaamheid van de kinderen vertraagt.

Onlangs werd in de dagbladen al melding gemaakt van het feit dat de actie voor glasvezel in De Wolden nog een flinke eindsprint zal moeten maken om het gestelde doel te behalen. Er moeten nog enkele duizenden handtekeningen onder intentieverklaringen worden gezet voor de aanleg van glasvezel gerealiseerd kan worden.

Glasvezel-DeWolden